Partij ingeven

Voor sommige van onze collega hobbyisten zijn de partijen op deze site een bron van vermaak, voor anderen vormen ze serieus studiemateriaal om zich voor te bereiden op hun partij met de tegenstander.

Iedereen stelt het dus ten zeerste op prijs als u uw partij na gepleegde feiten  doorstuurt.

Push the button!

PARTIJ INGEVEN

Verslag algemene ledenvergadering 7 september 2023

Aanwezig: Marc W., Jef W., Lars, Peter DH, Joan, Ives, Mark S, Luc, Peter VdA, Klaas, Bob, Kristof, Sebastiaan (later aangesloten) Jan Smolders loopt even langs en dries

 

Beste liefhebbers van het betere houtschuifwerk,

Stipt ongeveer rond de klokslag van acht uur en een kwart opent de algemene ledenvergadering. Dit buiten op het terras vanwege het schitterende weer. Het begint met de huldiging van de kampioenen van vorig jaar omdat de kunstenaar die deze prachtige etsen geproduceerd heeft reeds vroeg door moet. Een extra motivatie om toch maar goed genoeg te spelen zodat je volgend jaar ook zo’n uniek iets mag ontvangen? Ives en Jef waren opperkampioen en opperkneus en ontvingen hun prijs.

Vervolgens gaat de voorzitter verder met het financiële verslag, het komt er op neer dat we gezond zijn met een 800 euro in kas.

En dan wordt er een minuut stilte gehouden voor Peter Wouters. Een fantastische vriend die ze veel te vroeg van ons hebben afgepakt!
Vervolgens wordt overgegaan tot het kiezen van een nieuw bestuur. Penningmeester Stijn stopt dus komt zijn functie open te staan. Bij gebrek aan animo en kandidaten wordt Bart de nieuwe penningmeester en geeft er ene van op afstand.

Marc blijft aan als voorzitter.

Ondergetekende blijft uw secretaris.

Bob verlaat het bestuur en de functie van materiaalmeester wordt opgeraapt door Jef.

En de toernooileider wordt Luc.

Impersant maken we van Bart ineens webmaster.
En dan de rondvraag. De huidige toernooileider berekent dat met het aantal spelende leden dat we de competitie in 15 weken kunnen afwerken. Hij stelt voor om het huidige schema aan te houden van één week spelen, één week inhaalmogelijkheid. Indien dit niet mogelijk is op de tussenliggende donderdag moet er een nieuwe datum geprikt worden en gecommuniceerd aan de toernooileider.

Het speeltempo is klokstand 17: 90’ met 30” increment.

En dan loopt er een nieuw lid langs, Jan Smolders speelt ook mee.

Bij de rondvraag vroeg Mark met een K of er ook nog iets te doen was op de tussendagen, maar hier gaan we niet op ingaan, te moeilijk om iets georganiseerd te krijgen.

Luc zoekt helpers voor het BK jeugdschaak in het Sint Pieter (de school, niet het café) met hemelvaart volgend jaar, zijnde 9, 10, 11 & 12 mei. Wie kan en zich geroepen voelt mag zich eerstdaags melden.

Bij de rondvraag laat Ives horen dat bij gelijk eindigen er ook twee kampioenen moeten zijn. Er wordt steeds naar de onderlinge stand gekeken, bij remise, wat uitzonderlijk is (zoals vorig speelseizoen) werd er inderdaad met een onderling treffen de kampioen beslist. Bij stemming met handopsteken vindt de meerderheid dat Ives een goed punt en gelijk heeft.

Bob wil liever een geheime stemming teneinde niet beïnvloedt te kunnen worden. Dit wordt een punt op de volgende bestuursvergadering.

Joan laat vervolgens horen dat hij liever meer schaakclub ziet omdat om acht uur er nog maar weinig animo en beweging is in het clublokaal. We doen ons best om er op een gepast uur te geraken en er kan en mag altijd geschaakt worden, uiteraard.

Dit wordt even onderbroken door telefoon van de nieuwe penningmeester/webmaster.
En dan wil ik er een streep onder trekken teneinde de vergadering te beëindigen als er nog een serieuze knuppel in het hoenderhok wordt gegooid. De knuppel van dienst is Sebastiaan.

Hij gooit op tafel of er in twee dan wel één groep wordt gespeeld. Dit wordt een spannende anonieme stemming met vijf stemmen voor 1 groep, 7 stemmen voor twee groepen en één blanco stem. Als uiteindelijk de stemming afgerond is en we beslissen om in twee groepen te spelen wordt er nóg een knuppel in het hoenderhok gegooid als Luc de handdoek in de ring werpt en zijn ontslag als toernooileider indient. Ives is de enige kandidaat om deze functie in te vullen waarmee een bewogen ledenvergadering eindigt.

We laten jullie eerstdaags de paring en startdatum weten van het nieuwe speelseizoen. Ook zal ik jullie allen zo spoedig mogelijk contacteren teneinde een nieuwe en up to date nieuwe ledenlijst samen te stellen. Zij die meespelen en graag gegevens doorgeven mogen dat steeds doen door te antwoorden op deze mail. Met dank.

 

 

 

Tot schaaks
uw secretaris
Dries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

achterstalligheden

Waarde schaakmaten,
alhier wat achterstallige verslagen, het is de laatste weken nogal wat hectisch geweest waardoor het allemaal van horen zeggen is…
Ik zal de partijen chronologisch ordenen.
Op zes april verloor Marc W. van Tom. Jef verloor van Jo en Joan van Kristof.
De week nadien verloor Peter VdA van Fred, Yves won van Peter De Heldt en Jo verloor van Luc.
Op 20 april verloor Bob van Luc, Jo wint van Kristof, Peter De Heldt verliest tegen Jef en Marc W. wint van Joan.
Veertien dagen later won Koen tegen Klaas, Yves won van Jef, Bart wint tegen Peter VD en Mark S. won van PVdA.
En dan op 12 mei verloor Luc van Klaas. In het treffen tussen de pompiers trok Jo aan het langste eind. Marc met een C verloor van Mark met een K. Bob verloor van Yves en Bart versloeg zijn eigen vader.
Tot daar dat allemaal.
Dan was er ook nog het clubuitstapje met Hemelvaart laatstleden.
Onderstaande tekst kreeg ik op een ansichtkaartje thuisgestuurd: “Groetjes uit Harzé, kutweer, krot van een huis, versleten bedden, geen warm water, afgelegen boerengat, saaie clubleden, ambetante wijven. Ge moet alles, maar dan ook álles zelf doen, de rest valt ook allemaal tegen.
Hoop voor jullie van hetzelfde”
…Dus zo te horen allemaal hetzelfde als thuis, waarom zou je dan op reis gaan? Ze hebben zich daar dus goed geamuseerd…
Tot gauw, hopelijk,
uw secretaris
Dries

verslagen van de speelavonden op 16, 23 en 30 maart ’23

Beste helden van de 64 velden,

alhier enkele achterstallige verslagen. Ik heb het nogal druk gehad de laatste weken vandaar mijn welgemeende excuses voor het ontbreken van jullie wekelijkse schaakverhalen.
Vooreerst 16 maart, er waren toen twee partijen die werden afgewerkt in de competitie.
Zo was daar de partij tussen Yves en Bart. Een gedegen, solide stelling zonder duidelijk voordeel voor één van beide partijen dat als de zwartspeler op zet 19 remise aanbiedt, de witspeler bij gebrek aan betere alternatieven deze toch maar aanvaardt.
En Kristof speelt tegen Luc een spannende en interessante partij. Nagelbijtend intens tot Luc de partij naar zijn hand kan zetten en uiteindelijk het volle punt binnenrijft.

Yves dacht te zien waar Kristof had kunnen winnen, eventueel

Dan de week nadien, 23 maart, werden er vier partijen afgewerkt, toen zat ikzelf te zwoegen tegen een orang oetan die met een Luc Jansen opende, deze partij moest ik uiteindelijk toch opgeven, jammer genoeg.

Ik heb voordeel, maar hoe zet ik dit om in winst? Ik zag het niet, jammer genoeg…

Hierdoor zijn de overige partijen aan mij voorbij getrokken, zo wist Marc niet zonder moeite een punt te scoren ten koste van Peter Van Dyck.

wanna play verstopperke? Ik tel tot tien en wie niet weg is, is gezien…

Joan verloor van Tom.
En Jef kon geen vuist maken tegen Kristof.
En dan afgelopen donderdag, 30 maart, was ik niet aanwezig dus die uitslag heb ik maar van horen zeggen, dat was een match tussen Bart en Klaas. Naar het schijnt een blitzmatch die uiteindelijk gewonnen werd door Klaas.
Elke donderdag werd afgesloten met gezellig gekeuvel en geanalyseer bij het nodige gerstenat…

Jef vind dat meespelen niet meer zo leuk, blijkbaar

Bob en Yves gunnen elkaar geen blik waardig…

 

en dan nog even een dienstmededeling, aanstaande zaterdag, 8 april 2023, organiseert de schaakclub van Westerlo een schaaktoernooi… Bart en Luc zijn reeds ingeschreven. Wie volgt? meer info en inschrijven kan je door op deze blauwe lettertjes te klikken…

 

Zo, dan zijn jullie weer helemaal bij van wat er reilt en zeilt in de club. Tot gauw voor meer schaak,
Uw secretaris
Dries

Yves – Bart 0,5-0,5
Kristof – Luc 0-1
Bart – Kristof 0-1
Marc W.- Peter V.D. 1-0
Joan – Tom 0-1
Jef – Kristof 0-1
Dries – Luc 0-1

Verslag speelavond 9 maart

Waarde schaakmaten,

 

Alhier alreeds een neerschrijven van de gebeurtenissen vanavond…

Het was een drukke avond met vier afgewerkte matchen… Ikzelf was aan het spartelen tegen een sterke Bart en kon zodoende niet veel meenemen van de andere borden, laat ons hopen dat deze partijen alsnog ingegeven worden zodat we kunnen meegenieten. Eerstgenoemde spelers mochten aan de slag met de witte stukken:

Bob won van Peter W.

Peter Van Dijck verloor van Tom.

Jef won van Joan.

En ondergetekende verloor van Bart.

In een eerder treffen wist Fred een vol punt te winnen van Mark S.

Nadien werd nog geanalyseerd en nagekaart bij het nodige gerstenat met de besprekingen over de competitie…

 

Tot schaaks

Uw secretaris

Dries

 

Fred. – Mark S. 1-0

Bob. – Peter W. 1-0

Peter VD – Tom. 0-1

Jef. – Joan. 1-0

Dries. – Bart. 0-1

Verslag Speelavonden 23 februari 2 maart 2023

Gegroet houtschuivende medemens,

Alhier weer een verslag van twee donderdagen tezamen, maar aangezien het donderdag laatstleden zo stil was in de club dat er geen partijen in de competitie werden afgewerkt is dit verslag een geval van 1 voor de prijs van 2…
De drieëntwintigste februari werden er 6 partijen gespeeld. Ikzelf zat te zwoegen tegen Fred waardoor de verbeten strijd voor de felbegeerde puntjes in de competitie op de overige borden niet echt van nabij gevolgd is om een terdege verslag te kunnen uitbrengen.
Ik beperk me dan ook maar tot de uitslagen.
Koen weet een vol punt te winnen van Jef.
Joan scoort ten koste van Peter Van Dyck een punt.


Tom weet te winnen van PVdA.
En Fred wint van ondergetekende.
Peter Wouters heeft Klaas op zijn bord gekregen en het zijn de pionnen voorsprong van Klaas die Peter de das om doen en de partij in het voordeel van Klaas doen eindigen.


En Yves en Kristof gaan lang gelijk op, het is naar het einde van de partij dat Yves aan het langste eind trekt en een vol punt binnenrijft.


In een eerder treffen kan Kristof geen punt halen tegen Fred.
En dan donderdag laatstleden kon er niet eens gespeeld worden vanwege een uitgelopen vergadering in ons vast clublokaal en zelfs de sanitaire blok was gesloten voor schakers!


Gelukkig was de toog en de tapkraan wel beschikbaar om het leed te verzachten. De aanwezigen genoten dan ook van een schaakloze donderdag, dat mocht ook wel eens…

Tot donderdag voor meer schaak
Uw secretaris
Dries

Yves        – Kristof                 1-0
Koen        – Jef                       1-0
Joan        – Peter Van Dyck 1-0
Fred         – Dries                   1-0
Peter W.  – Klaas                  0-1
Tom         – Peter Van der Avort 1-0
Kristof     – Fred                   0-1

Verslag Speelavond 16 februari 2023

Waarde schaakmaten, 

 

Afgelopen donderdag was er redelijk wat beweging in het clublokaal, vooral van schakers die kwamen trainen en oefenen teneinde volgende week weer lekker scherp te staan. 

oefenen en duvel drinken, een gouden combinatie…

Ook werden er twee partijen afgehandeld in de competitie. 

Toen ik binnenkwam, zo rond het slagen van de half negen klok, was de partij tussen Yves en Joan reeds geëindigd in een overwinning voor Yves. 

En Peter Van der Avort wint een vol punt van Peter Van Dijck.   

de lichaamshouding van beide heren spreekt boekdelen…

In eerder gespeelde matchen wist Fred punten te scoren tegen onze twee pompiers. Zowel Jo als Peter De Heldt verloren hun partij tegen Fred. 

 

En dan, even twee dienstmededelingen: Erevoorzitter van de TuSK, René Vandenhout is overleden, nu woensdag, 22 februari 2023, vindt om 10u. de misviering plaats in de Sint Pieterskerk op de Grote Markt te Turnhout. 

 

En de tweede dienstmededeling is een warme oproep, eigenlijk.
Via deze blauwe lettertjes kan je stemmen op de Turnhoutse sportlaureaten van 2022. Er zijn namelijk twee Tuskenaars (is dat ‘n correct woord?) geselecteerd. Bij de jeugdsportlaureaat mag je stemmen op Jonathan van Heinsbergen van de TuSK en ook Jan Janssens is genomineerd als Trots van de Sport 2022. Als we allemaal massaal stemmen, gaat dat alleen maar nog meer een boost geven aan schaken als sport! 

 

 Tot schaaks,

uw secretaris

Dries 

 

Yves Joan 1-0 

Peter Van der Avort Peter Van Dijck 1-0 

Fred Jo 1-0 

Peter De Heldt Fred 0-1 

Verslag speelavond 9 februari 2023

beste liefhebbers van het betere houtschuifwerk,

Afgelopen donderdag werden zes partijen afgewerkt in de competitie, ikzelf zat te zwoegen tegen Peter W. waardoor de actie op de andere borden helemaal aan mij is voorbij getrokken. Voor verdere analyse verwijs ik jullie naar onze blog, daar staan al enkele partijen online.
Jo en Bart komen remise overeen.
Klaas wint van Marc W.
Peter VdA speelt tegen Luc en deze laatstgenoemde heeft weer eens geluk gehad.
Bob scoort een vol punt tegen Tom.
Koen wint van Joan.
En Peter W. en ik komen remise overeen.
Tot volgende keer voor meer schaak…
Uw secretaris
Dries
Klaas    –  Marc W.          1-0
Bob      –   Tom                 1-0
PVdA –     Luc                  0-1
Jo      –      Bart                0,5-0,5
Koen  –    Joan                1-0
Dries  –   Peter W.         05-0,5

Verslag speelavonden 26 januari en 2 februari 2023

Waarde schaakmaten,

 

Alweer twee verslagen voor de prijs van één.  Donderdag 26 januari had ik een zware dobber aan Marc waardoor het strijdgewoel op de andere borden wat aan mij is voorbij getrokken en ik zal mezelf dan maar beperken tot het meedelen van de uitslagen, voor een diepere analyse kan je steeds terecht op onze onvolprezen blog.

Zodus, Peter Van Dyck verloor een puntje tegen Bob.

Tussen Peter en Peter was het Peter die het volle punt wist binnen te rijven.

wie schrijft, die blijft

Luc won van Jef,

wat had ik hier nu alweer opgeschreven?

Marc scoorde een vol punt ten koste van mij.

uitkijken voor Marc zijn dame!

En dan werd er nog nagepraat en gedronken en werd de huidige rangschikking overlopen…

Marc denkt duidelijk het zijne ervan…

En met Maria Lichtmis werden er vier partijen in de competitie afgewerkt, de aanwezige supporters werden getrakteerd op vier prachtige partijen.

Zo was daar de partij tussen Yves en Mark Stoops. Hier komt Mark beter uit de opening en Yves haakt aan om de partij gelijk te trekken. Tegen het eindspel aan heeft Yves de betere stelling en sleept uiteindelijk het volle punt in de wacht.

aai, aai, brave dame…

Tussen Peter en Peter ontstaat er ook een interessant spel. Het is Peters koning die op de dool gaat en als Peter dan ook nog eens een toren voor komt te staan, legt de andere Peter zijn koning neer.

Peter Wouters komt tegen Koen twee pionnen achter te staan, maar houdt de aanval van Koen lang af. Naar het einde toe wint Koen nog een pionnetje, Peter houdt het niet meer en moet opgeven.

En dan zitten er nog twee kleppers te zwoegen en te zweten op hun partij. Onze voorzitter, Marc met een C, heeft Jo tegenover zich zitten.  Het is een spel waar beide partijen gelijk opgaan en elkaar voorzichtig aftasten.  Marc wint onderweg wel een pion maar het is uiteindelijk een ruil waar Jo voordeel uit haalt door een toren tegen een loper voor te komen. Marc blijft evenwel druk houden en weet zijn stukken zodanig te positioneren dat er een serieuze matdreiging ontstaat. Jo geeft niet af en probeert ook nog  een aanval op de koning te richten en lijkt zelfs even nog een eeuwige mat te kunnen forceren, het is dan ook logisch dat beiden remise overeenkomen. Een verdiende uitslag voor een mooie partij.

“Zou ik zijne cornet nog eens laten bijvullen?”

“…goed, bijgevuld. Maar nu, wat nu?”

De overige aanwezigen oefenden, dronken en analyseerden. Maar bovenal genoten ze van het betere houtschuifwerk. Tot volgende week voor meer schaak.

 

Vriendelijke schaakgroet,

Uw secretaris,

Dries

 

Peter Van Dyck                                –              Bob                       0-1

Luc                                        –              Jef                         1-0

Peter Wouters                 –              Peter De Heldt 1-0

Marc Weyts                       –              Dries                     1-0

Peter Wouters                 –              Koen                     0-1

Yves                                      –              Mark Stoops      1-0

Marc Weyts                       –              Jo                           0,5-0,5

Peter Van der Avort      –              Peter De Heldt 1-0

Twee korte analyses

 Weyts, Marc – Leysen, Dries 26/01/2023

Wanneer de huisanalist op onze geliefde schaakclub aanwezig is, kan het soms gebeuren, dat zijn oog valt op een bepaalde partij, op een bepaalde opening, op een al dan niet dubieus gambiet, …, waar hij dan later een analyse van maakt. Deze keer was het echter onze steeds duidelijk aanwezige voorzitter, die hem attent maakte op zijn partij tegen onze meer bescheiden secretaris en vooral op de vierde zet van deze laatste. Zij, die denken, dat die vierde zet voor de eerste keer in de club gespeeld werd, heeft het mis: zie analyse hieronder.

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lc4

Dit is de Italiaanse variant uit het vier Paardenspel. Deze stelling kan ontstaan via verschillende volgorden van zetten, bijvoorbeeld: 1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 3.Pf3 Pc6 4.Lc4, 1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Lc4 Pc6 4.Pc3 en 1.e4 e5 2Lc4 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Pf3. Zie het diagram hieronder.

4…Pxe4!?

De Witspeler gaf ruiterlijk toe verrast te zijn geweest door deze onverwachte zet. Toch is dit nemen op e4 geen onbekend thema. In het Weens, 1.e4 e5 2.Pc3, kan er na 2…Pf6 3.Lc4 ditzelfde nemen ook volgen: 3…Pxe4. Daar noemt men het ‘de moderne variant’.

5.De2?!

Over deze zet kon uw huisanalist geen tekst of uitleg vinden. Ook zijn oude, getrouwe Fritz gaf aan, dat dit niet de beste zet is. Behalve de partijzet zijn er nog andere voortzettingen mogelijk:

  1. 5.Pxe4!? d5! “Zwart staat niet slechter. Hij heeft het centrum en krijgt mooie open lijnen voor zijn stukken. Merk op, dat het schijnoffer op de vierde zet alleen werkt, wanneer Zwart nog geen Loper op c5 heeft staan.” 6.Ld3!? dxe4 “Andere zetten dan de hierna volgende partijzet leiden naar een Wit voordeel.” 7.Lxe4 “Deze serie van zetten is typisch voor de Italiaanse variant van het Vier Paardenspel, alwaar er direct in de opening een Paard en een pion aan beide zijden geruild worden. Wit staat iets beter. De dreiging is Le4xc6.” 7…Ld6! “Het staat gelijk, ook als Wit op c6 neemt.” 8.Lxc6+! bxc6 =.

a1. 7…Pb4 “Het idee is f7-f5. Na deze zet wint Wit een pion en staat hij beter in sommige varianten, bijvoorbeeld:” 8.a3!? f5 9.Lxf5 Lxf5 10.axb4 =. “Het idee is c2-c3 of Dd1-e2.”

a2. 7…Pd4 8.Pxe5 De7 9.f4 =.

a3. 7…Pe7 “is een interessant alternatief.” 8.c3! “Wit heeft de mogelijkheden, om met pionnen Zwarts centrum aan pionnen te ondermijnen, welk leidt naar het overmeesteren van het centrum door stukken. Verder zijn er zwaktes op de velden b7, e6, f7 en g6 van Zwart, welke gevaarlijke tactische dreigingen voor brengen”. 8…f5 9.Lc2! =.

a4. 7…Lc5?! 8.0–0 0–0 9.Lxc6 bxc6 10.Pxe5 Dd5 met een klein voordeel voor Wit.

a5. 7…Ld7?! 8.0-0 Ld6 9.d3 0-0 10.Te1 h6 

11.Le3 De8 12.c3 Le6 13.d4 exd4 met een klein voordeel voor Wit in Raaymakers – Van Beylen, 2004. Dit kan de stampartij van deze variant in onze club genoemd worden.

a6. 7…Dd6 8.De2 f6 9.d4 met een klein voordeel voor Wit.

a7. 7…Df6 8.De2 met een klein voordeel voor Wit.

  1. 5.Lxf7?, het Noa gambiet. 5…Kxf7 6.Pxe4 d5! 6…Le7? is niet goed. 7.d4, Hoskens – Hermans, 2006, 7…exd4 8.Peg5+ Kg8 =. Dit kan de stampartij van dit gambiet in onze club genoemd worden. En nu:

b1. 7.Pg3!? e4 8.Pg1 met een groot voordeel voor Zwart in Noa – Makovetz, Dresden 1892.

b2. 7.Peg5+ Kg8 “Zwarts Koning heeft veiligheid gevonden en hij heeft de intimiderende pionnen. Het probleem voor Wit hier is zozeer, dat zijn stelling slechter is dan in de gewone lijnen uit het Jerome gambiet, objectief gezien is het veel beter, maar de truc met de vork is de standaard angst voor spelers, die leren over openingen, terwijl het Jerome gambiet veel minder bekend is of begrepen. De kans, om Zwart te verrassen is kleiner.” 8.d4 h6 9.Ph3, Fischer – Ames, Lincoln 1955.

b3. 7.Pfg5+ Kg8.

  1. 5.0-0 Pxc3 6.dxc3 h6!? met een klein voordeel voor Zwart.
5…Pxc3 6.dxc3

Persoonlijk geeft de huisanalist eerder de voorkeur aan 6.bxc3 met een klein voordeel voor Zwart. Deze zet geeft Wit de mogelijkheid tot d2-d4, om Zwarts centrum aan te vallen, en bovendien komt de halfopen b-lijn ter beschikking van de Toren na Ta1-b1.

6…d6

Zwart zet een extra verdediger op zijn e5-pion.

7.Ld5

Het doel achter deze zet is onduidelijk. Misschien wilde de Witspeler een later d6-d5 tegen houden.

7…Lg4

Zwart pent het Paard van f3. Andere zetten zijn ook goed. Op ChessBase ging men hier verder met:

  1. 7…g6?! 8.Pg5 Le6 met een groot voordeel voor Wit in Nudat – Nilkhumhaeng, 2019.
  2. 7…Le7 met een klein voordeel voor Zwart in Caballero Flores – Rozo, 2007.
8.h3?!

Wit wil de Loper van zijn tegenstander onmiddellijk tot een bekentenis dwingen. 8.0-0 met een klein voordeel Zwart is iets beter.

8…Lxf3?!

8…Le6!? is nu het beste. Na 9.Lxe6 fxe6 kan Wit de pion op e6 niet meteen aanvallen met bijvoorbeeld Dd1-b3, omdat de eigen c2-pion in de weg van de Dame staat.

Op lichess.com ging men tot dusver steeds verder met 8…Lh5?! =.

9.Dxf3 f6?

Beter is 9…Dd7 =. De Zwarte Dame dekt het immer zwakke f7-veld en geeft extra steun aan het Paard op c6.

10.Lxc6+ bxc6 11.Dxc6+ Kf7 12.Dd5+!?

Wit heeft hier een groot voordeel: hij staat een gezonde pion voor en zijn tegenstander heeft zijn recht op rokeren verloren. Voor de goede orde volgt hierna nog de rest van de partij.

12.Dd5+ Ke8 13.0–0 f5 14.De6+ Le7 15.Dxf5 g6 16.De6 Tf8 17.Lh6 Tf7 18.Tad1 Tb8 19.b4 Tb6 20.Le3 Tc6 21.c4 Ta6 22.c5 Kf8 23.Lh6+ Kg8 24.f4 exf4 25.Txf4 De8 26.Tdf1 Txa2 27.Dxa2

Zwart gaf op.

Jansen,Luc – Wuyts, Jef 26/01/2023

Soms duikt er in onze club wel eens een aardige combinatie in een partij op. Hiervoor moeten we in deze partij gaan naar de 32e zet van Wit.

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.d3 Pf6 5.Lg5 Le7 6.Pc3 d6 7.h3 Pa5 8.Lb3 Pxb3 9.axb3 Le6 10.0–0 c6 11.Pe2 0–0 12.Pg3 Pd7 13.Lxe7 Dxe7 14.Dd2 f6 15.Ph4 Pb6 16.f4 d5 17.f5 Lf7 18.Kh2 a6 19.Df2 Pd7 20.c4 d4 21.Dd2 b5 22.Pf3 Pc5 23.Dc2 Kh8 24.b4 Pd7 25.c5 Tg8 26.Tfc1 Pf8 27.Ta5 h6 28.Tca1 Db7 29.Dd2 Ph7 30.Ph4 Ta7 31.Tf1 De7

Zie het diagram hieronder.

Elke zet met de Toren van g8, om de Zwarte Koning ademruimte te geven, gevolgd door Ph7-g5 was iets beter geweest. Let goed op, hoe de Witspeler dit afstraft.

32.Pg6+! Lxg6 33.fxg6 Pf8 34.Pf
5 Dd7?

34…De8 35.Pxh6! gxh6

 36.Dxh6+ Ph7 37.gxh7 Tg6 met een groot voordeel voor Wit. Wanneer de Witte Dame zich terug trekt naar c1, d2 of h4 zal hij iets meer dan een gezonde pion voor komen te staan. Na de partijzet maakt de Witspeler goed gebruik van zijn pion op g6, die ogenschijnlijk zomaar genomen kan worden door het Paard van f8.

35.Pxh6! Pxg6

35…gxh6?! 36.Dxh6+ Ph7 Verplicht. 37.gxh7 36.Txf6 +- is ook goed. 37…Dxh7 38.Dxf6 +-. Wit staat twee pionnen voor en die van c6 zal ook weldra vallen.

36.Pxg8 Kxg8 37.Tfa1 f5 38.exf5 Dxf5 39.Txa6

Zwart gaf op: hij staat een Toren plus een pion tegen een Paard achter.