Rapid-toernooi 15 min.

Mannen,
(sommigen onder jullie voelden zich verontwaardigd door de aanspreking “Jongens,…”, vandaar…)

Een talrijke opkomst gisteren in café De Boterbloem voor ronde 2 van het 15 minuten Rapid toernooi. Maar liefst 14 Dolers vonden hun weg naar onze zomerse speeltuin. In bijlage vinden jullie daarvan de weerslag.

I.f.v. het 20 minuten Rapid toernooi dat normalerwijze zou gespeeld worden in augustus:
Op donderdag 15 augustus zijn het Ranonkelfeesten en vandaar zal het niet mogelijk zijn die datum het Rapid toernooi te laten doorgaan.
Donderdag 29 augustus wordt (onder enig voorbehoud) voorzien voor de algemene ledenvergadering (die overigens in café St-Pieter zal doorgaan), waardoor ook op deze datum het Rapid toernooi niet zal kunnen plaatsvinden.
Conclusie: alle resterende Rapid-donderdagen van augustus (1/8, 8/8 en 22/8) zullen worden opgenomen in het 15 minuten Rapid toernooi, dat wordt uitgebreid. Geen tijdcontrole van 20 minuten dit jaar dus.
Nog een fijne zomer,

stijn de schatbewaarder

P.S. Jullie werden zonder enige twijfel vertederd of minstens met een zeemzoete romantische huivering opgezadeld door De Zwaan die Camille Saint-Saëns op de wereld los liet. Vandaag worden de zintuigen geprikkeld door Sabrina Salerno, die er moeiteloos in slaagt de begrippen ‘jongens’ en ‘zomer’ met elkaar te verbinden:

Walters Gastoptreden

Walter Olislaegers – Senne Goossens (1628)

Al een aantal jaren speel ik geen schaak meer in club of competitieverband (mijn laatste “officiële” partij was tegen Jef Wuyts voor het clubkampioenschap van De dolende Koning op 12/02/2009). Zo af en toe heb ik nog wel eens zin in een partijtje en duik ik ergens op, zo ook op maandagavond 01/07/2019 in de Ranonkel. Ergens tussen de partijen door in de loop van die avond vroeg de aanwezige Luc Jansen me, of ik geen zin had mee te doen met de vriendschappelijke match tussen De dolende Koning en TUSK op donderdag 04/07/2019. Toen ik opperde, dat ik al jaren geen lid meer ben van beide clubs, vond hij dat geen bezwaar en ging ik op zijn voorstel in.
Iets voor 20u00 meldde ik me aan bij café St. Pieter. Het was niet alleen leuk de bekende gezichten nog eens te zien, maar ook om een paar nieuwe mensen tegen te komen. Wat me bovendien opviel, was het aantal jeugdige spelers aan de zijde van TUSK. Nog voor aanvang van de partijen werd er op het terras van het café, onder andere door mezelf, nog gegrapt over het moeten spelen tegen jeugdig geweld en oude mannen.
Bij het verdelen van de partijen bleek, dat ik op het derde bord moest aantreden tegen een zekere Senne Goossens. Op dat moment was hij voor mij nog een totaal onbekende en had ik geen flauw idee, wat ik mocht verwachten. Een klein onderzoekje nadien leerde me, dat hij een jaar of twaalf bleek te zijn. Lang zou hij geen onbekende meer blijven: onze partij zal nog wel een tijdje in mijn hoofd blijven hangen!
Hieronder volgt een analyse van onze partij. Deze bestaat uit de volgende fasen:
– de opening: aan de hand van het theorieboek wordt er een zeer beknopte uitleg over de gespeelde variant gegeven.
– het middenspel: de fase, waarin ik door een misrekening de mist in ga.
– het eindspel: de fase, waarin mijn tegenstander door een misrekening zijn gewonnen stelling in een remise laat verzanden.
– het slot: de strijd is gestreden en voor beiden valt geen winst meer te behalen dankzij de ongelijke Lopers.
De opmerkzame lezer zal merken, dat ik gedeelten van de partij heb weggelaten. De redenen daarvoor zijn eventueel aldaar te lezen.
De opening
1.e4 c5 2.a3
Het moderne anti Siciliaans, al een paar jaar mijn geliefd wapen tegen het Siciliaans. Voor zover ik heb kunnen nagaan, dateert mijn eerste partij hiermee van 12/11/2015 op chess.com.
2…e6
Het Roel van Duijn gambiet. “Deze lijn is solide en Zwart neemt een veilige structuur van pionnen aan, die doet denken aan de Taimanov. De zet is nog een manier voor Zwart, om de opstoot met de pion b2-b4 te proberen voorkomen.”
3.b4!
“Dit is een offer, dat blijkbaar Wit de betere stelling oplevert. Hij doet deze thematische zet, omdat in deze opening de pion automatisch op b4 geofferd wordt.”
3…d5
Het gambiet aan nemen met 3…cxb4 kan ook en is het sterkst, bijvoorbeeld: 4.axb4 “Indien Zwart na deze ruil het pionoffer negeert, dan verkrijgt Wit zonder moeite het voordeel en dit is niet verrassend. Hij heeft zijn a-pion geruild voor de meer waardevolle en strategische vijandelijke c-pion. Bovendien is Wits Toren reeds actief op de a-lijn. Hierna volgen ook verschillende mogelijkheden voor Zwart, om het pionoffer te weigeren. Velen van hen zijn zonder twijfel eerder dubieus, omdat zij Wit in staat stellen gratis ruimte te veroveren op de Damevleugel en in het centrum.” 4…Lxb4 5.c3 “Wit moet nu uitmaken, welke type stelling hij wenst te spelen. Met deze zet haalt Wit voordeel uit het feit, dat Zwart 2…e6 speelde. Hij wint tijd en Zwart moet zeer behoedzaam te werk gaan. Van Duijn speelde altijd deze zet gevolgd door d2-d4, wat er veelbelovend uitziet voor Wit. Bezgodov verwerpt deze positionele variant ten faveure van een onmiddellijke direct aanval, iets wat hij in zijn boek propageert.” 5…Le7 De andere terugtochten met de Loper zijn ook mogelijk. “Na deze zet is de stelling gelijk.” 6.d4 “Wit verkrijgt nu een meer standaard situatie met een krachtig centrum voor de pion in deze variant. Na deze zet ontstaat er een stelling met een extra pion voor zwart, maar met compensatie voor Wit dankzij zijn sterke centrum aan pionnen. Ze zijn eerder moeilijk intensief te analyseren, omdat de partij positioneel is en van het type manoeuvreren. Zwart heeft moeilijkheden met de ontwikkeling van zijn Paard van g8 en met het tegengaan van Wits aanval, die begint met de inleidende zet Pg1-f3-g5.” 6…d5 “ECO beveelt meteen deze zet aan.” 7.e5 Pc6 8.Ld3 “Dit zal de aanval op de Koning na de rokade inleiden, zodat het Zwart aan te raden is van de korte rokade af te zien. Wit moet soms zijn Paard naar h3 ontwikkelen en ook zo heel af en toe ontstaat er de behoefte, om met de Dame op de d1-h5-diagonaal te spelen. Daarom is deze zet preciezer dan 8.Pf3.” 8…Ld7 “Het is niet gemakkelijk voor Zwart, om op dit moment zijn Koningsvleugel te ontwikkelen, zodat hij zijn stukken van zijn Damevleugel in actie probeert te brengen.” 9.Pf3 Ph6 “Na deze zet kan Wit de structuur aan pionnen op de Koningsvleugel van zijn tegenstander verstoren.” 10.Pa3 a6 =, Olislaegers – Van Beylen, Ranonkel 2017.
4.exd5 exd5!
“Deze zet is zonder twijfel Zwarts beste zet. Hij vecht voor het centrum en, indien Wit zelfs precies speelt, kan Zwart het initiatief nemen. Hij kan ook de d5-pion negeren, maar dat is niet goed voor hem.” 4…Dxd5 “Deze uitstap met de Dame hindert behoorlijk zijn kansen op het verkrijgen van een aanvaardbare stelling, omdat Wit snel zijn stukken met tempo kan ontwikkelen.” 5.Pc3 = wint een tempo ten opzichte van de Dame.

5.bxc5?!
Dit lijkt goed, omdat Wit een tempo lijkt te winnen, maar dit is in feite slechts ogenschijnlijk, omdat Zwart hierdoor een soort halve zet ter ontwikkeling zal krijgen. Het theorieboek geeft enkel 5.Lb5+!? =.

5…Lxc5 6.d4 Lb6
Andere terugtochten met deze Loper zijn ook goed.
7.Pf3
7.Ld3 is meer in de geest van de opening en het voorkomt een vervelend Lc8-f5. Misschien ging ik er teveel van uit, dat mijn jeugdige tegenstander het pennende Lc8-g4 zou spelen, en daarom ik besloot eerst het Paard te ontwikkelen. 7…Pc6 Tot dusver de partij Kay – Broadley, Leyland 2013. 7…Lxd4?? zou de Loper hebben doen verliezen op 8.Lb5+ plus Dd1xd4. 8.Pf3 =.
7…Pf6
Zie het bovenste diagram hiernaast met Wit aan zet. Vanaf hier reeds begon het geknoei in de opening, mezelf onwaardig. Mijn 12-jarige tegenstander maakte er vakkundig gebruik van en kwam daardoor beter te staan. Op de vijftiende zet offerde ik een pion in de hoop tegenspel te verkrijgen, maar ook dat hielp niet echt.
Het middenspel
Zie het diagram hiernaast met Zwart aan zet. Op dit moment vond ik, dat Wit zo slecht nog niet stond. Dankzij de Dame op b3 plus de witveldige Loper op g2 oefen ik een lichte druk uit op Zwarts d5-pion. Verder heb ik twee plannen achter de hand: dreigen met a3-a4-a5 plus Db3xb7 en, als dat niet of slechts gedeeltelijk lukt, is er ook nog h2-h3 plus g2-g4 met een aanval op Zwarts stukken op zijn Koningsvleugel. Mijn Paard op e5 staat redelijk sterk en bedreigt het altijd zwakke f7-veld. Enkel de witte velden in mijn centrum en op de Damevleugel lijken zwak te zijn. Zwarts mogelijkheden tot een goed plan zijn veel beperkter: zijn pionnen op de Damevleugel staan zo goed als verlamd en op de Koningsvleugel hoef ik ook al niet veel beweging te verwachten. Enkel in het centrum, hetzij direct of indirect, zal hij iets kunnen ondernemen.
18…Le4?!
Zwart speelt dit met de bedoeling de witveldige Lopers te kunnen ruilen. De partijzet is iets minder goed dan 18…Lc2 met een groot voordeel voor Zwart. In feite verwachtte ik die zet ook. De Witte Dame heeft nog genoeg velden op de b-lijn, waar ze naartoe kan, waardoor mijn plan met a3-a4-a5 gewoon door kan gaan. Ik speelde echter …
19.f3??
Dit lijkt op zich niet slecht te zijn, maar ik had de gevolgen ervan niet goed doorgerekend. 19.Lh3 ontloopt ook de ruil van de witveldige Lopers en wint zelfs een tempo op de Toren van c8 ten opzichte van meteen Lf5-c2. 19…Tc7 20.Tfc1 met een klein voordeel voor Zwart. Zijn stelling is er niet beweeglijker op geworden, ook niet na een eventuele ruil der Torens op de c-lijn.
19…Lc2 20.Db2 Txe5!
Hier had ik rekening mee gehouden …
21.dxe5 Lxe3+
…, doch ik was gewoon vergeten, dat deze zet met schaak is! Zwart heeft hierna een Loper, een Paard plus de eerder geofferde pion tegen slechts een Toren. Zijn Loperpaar in combinatie met de vrije d-pion blijkt de komende zetten oersterk te zijn.
22.Kh1 Pd7 23.f4 Pb6
Het eindspel
Zie het diagram hiernaast met Wit aan zet. Ergens op dit punt dacht ik aan opgeven. Dankzij uitstekend spel van mijn tegenstander en nog wat verder geknoei mijnerzijds sta ik ondertussen zonder enige vorm van compensatie een vol Paard achter. Bovendien heeft Zwart een sterke vrijpion op de d-lijn, die bovendien gedekt wordt door zijn zwartveldige Loper. Ik had hier ongeveer nog drie kwartier op mijn klok in deze partij met 2-uur-KO; mijn tegenstander een paar minuten meer. Toch besloot ik, om verder te spelen. Waarom? Misschien hoopte ik, dat mijn tegenstander hierna door zijn onervarenheid toch ergens een fout zou gaan maken. En bovendien heb ik een gouden regel: “Zolang ik nog een Dame heb: nooit opgeven!”
31.g4
Ik speelde dit in de hoop op f4-f5-f6, om dankzij de zwakke velden op Zwarts Koningsvleugel diens Koning vast te kunnen zetten en mijn tegenstander eventueel te kunnen strikken met De4-f4-h6-g7#. Indien Zwart zou besluiten, om na f4-f5 pionnen te ruilen op f5, ontstaat er een prachtige open g-lijn voor zowel mijn Dame als mijn Toren.
31…Da8??
Dit is dus zo’n fout, waar ik stiekem nog op hoopte! Mijn tegenstander is er misschien niet echt gerust in (of misschien wat overmoedig geworden, of misschien had hij zich in de komende combinatie toch ergens misrekent, of misschien wilde hij gewoon mijn vervelende Dame weg hebben, …) en offert zijn stuk terug, er vanuit gaand, dat hij daarna nog steeds gewonnen staat. Elke andere normale zet zou geen enkel probleem hebben opgeleverd. Zelf verwachtte ik 31…Tc1+ 32.Kg2, waarna 32…Dc4 –+ één van de vele goede mogelijkheden is.
32.Dxa8+ Pxa8 33.Lxa8 Tc1+ 34.Kg2 d3 35.Tf2!
Ik vermoed, dat mijn tegenstander er vanuit ging, dat ik nu 35.Td2?? zou spelen, welk onmiddellijk naar winst voor hem zou leiden na 35…Tc2 -+. Wit wordt dan gedwongen, om de Torens te ruilen, waarna de Zwarte pion op het zwarte c1-veld kan promoveren. De partijzet zorgt er echter voor, dat de Toren zonder problemen geruild kunnen worden en dat bij die ruil mijn Koning een stapje dichter bij de Zwarte d-pion zal komen. Bovendien zal die pion op een wit veld moeten promoveren, welke perfect gedekt kan worden door mijn Koning of mijn terugkerende witveldige Loper.
35…Ld4
Op zich is er weinig tot niets mis met deze zet, maar ik verwachtte het mogelijk iets sterkere 35…Lc3, waarna ik héél nauwkeurig zal moeten spelen, om voor kansen op een remise te kunnen gaan, bijvoorbeeld: 36.Tf1 36.Lf3 komt op hetzelfde neer: 36…Le1 37.Tf1 d2 -+. 37…Le1 37.Lf3 d2 38.Le2 Ta1 39.f5 Txa3 40.Tf3 Ta4 41.Td3 gxf5 42.gxf5 Te4 43.Ld1 Txe5 44.f6 h5 44…Te8 45.Td7 a5 46.Lb3 Tf8 47.Kf3 Lh4 48.Txd2 Lxf6 49.Td7 met een groot voordeel voor Zwart , al zal het voor hem nog héél moeilijk worden te kunnen winnen ondanks de twee pionnen voorsprong. 45.Td7 Tg5+ 46.Kh1 Tb5 47.Lc2 Tb8 Er dreigde Mat op de achterste rij. 48.Kg2 a5 49.Kf3 Tc8 50.Le4 a4 51.Ke2 Te8 52.Te7 Td8 53.Kd1 Lh4 54.Ta7 Lxf6 55.Txa4 Kg7 –+ en de weg naar winst voor Zwart is nog héél lang …
36.Tf1 Tc2+?
Een van de schaaktips leert: “Geef nooit onnodig schaak!” 36…d2 37.Lf3 Te1 38.h4 f6 39.exf6 Lxf6 40.g5 Ld4 41.Ld1 –+ is beter, maar geeft niet meteen een gedwongen winstlijn. Na de partijzet gaat mijn Koning een stap naar voren, keert mijn Loper terug naar f3 en slaag ik er bovendien ook nog in, om mijn tegenstander tot een ruil der Torens te dwingen, waardoor er een erg versimpeld eindspel ontstaat met ongelijke Lopers. De rest van de partij bevat nog een hoop onnauwkeurigheden, die de moeite van het bespreken niet waard zijn.
Het slot
61.Kd5 Lf4
Zie het diagram hiernaast met Wit aan zet. Hier stelde ik remise voor en mijn tegenstander nam het aan. Ik gaf aan 62.Lf3 te gaan spelen en enkel mijn Loper nog over de d1-h5-diagonaal te willen verplaatsen, om zo te voorkomen, dat Zwart g6-g5 zou kunnen spelen. Indien zijn Koning naar h6 wil gaan ter ondersteuning van g6-g5, volgt mijn Koning via de witte velden en, indien mogelijk, zelfs via f6.

Treffen DDK – TuSK 04 juli 2019

Beste medeschaakgenoten,

 

Donderdag laatstleden hing er spanning in de lucht in café Sint Pieter. De leden van de twee aldaar gehuisveste clubs maakten zich klaar om middels een vriendschappelijk treffen op het wit zwart geruite bord uit te maken wie de beste club van ’t stad is.
Na een welkomstwoordje van onze voorzitter en een getrakteerd drankje op kosten van DDK, ging het treffen van start.
Maar liefst dertien borden konden bezet worden om deze strijd op uit te vechten. Ondergetekende haalde als eerste een punt binnen  voor DDK, maar om alle actie op de overgebleven borden nauwgezet te kunnen volgen was toch wat te hoog gegrepen. Iedereen vocht voor elk puntje en er waren wel enkel prachtige partijen te volgen. Helaas zijn er (nog?) niet veel partijen op de redactie binnengekomen, maar ik kan hier toch al een pareltje van Lars laten zien waarin hij met de vanzelfsprekende eenvoud (ik wou al typen “sprekend gemak”, maar daarop plopten allerlei levende sanitaire zitmeubelen voor mijn geestesoog) die we van hem gewend zijn de TUSK-speler zijn deelname deed berouwen.

Maar om dan hier een nauwgezet verslag neer te pennen van elke partij afzonderlijk is toch wat teveel gevraagd, dus laat ik jullie de einduitslag maar gewoon meedelen. De leden van De Dolende Koning zijn telkens onderlijnd zodat je goed kan volgen naar welke club het punt is gegaan. Laat ons gewoon zeggen dat we een geweldig leuke en plezante avond hebben beleefd.En dat de leden van De Dolende Koning met iets meer punten huiswaarts zijn gekeerd.

Tot schaaks
uw secretaris
Dries

Tweede week Rapidtoernooi

Aanbidders van Caïssa,
Na de tweede week van het Rapid-toernooi zien we dat de stand aan de top lichtjes gewijzigd is: Luc doet een serieuze schep bij in zijn puntenbak en staat nu op nummer 1.  Lars moet dus die plaats afgeven en bovendien nog twee anderen late passeren: Yves en Bob staan op 2 en 3.
Voor de spelers die nog niet zijn komen opdagen in de eerste twee rondes en mogelijk het gevoel hebben dat het kalf al verdronken is: Nikè geeft jullie extra kansen! Er zal op het einde van de maand (na de laatste speeldag van de 10 minuten Rapid) een coëfficiënt worden berekend die de verzamelde punten uitzet tegen het aantal gespeelde wedstrijden. Op die manier kunnen ook de spelers die niet elke donderdag aanwezig zijn aardig opklimmen in de rangschikking. Het aldus bekomen klassement zal echter wel een nevenrangschikking zijn naast deze die jullie hier al kunnen zien.
joew
stervelingetje stijn

Het Rapid-toernooi is begonnen

Met een flitsende start is ons vier weken durende rapid-toernooi van start gegaan.

Na de slopende weken van het gewone schaak die het laatste kruimeltje uithoudingsvermogen van de dolende koningen opgebruiken (de Marathon-des-sables is hierbij vergeleken een walk in the park) mogen we het weer wat kalmer aan doen. Kalmer, dat wil zeggen, sneller. We krijgen minder tijd om te denken, en bijgevolg, gek genoeg, meer tijd om te lachen. Met onze blunders, de blunders van onze tegenstanders en de blunders van de spelers die we als Kiebitzer aan het lastig vallen zijn.

Het is weinig waarschijnlijk dat er van het Rapid-toernooi partijen zullen gepubliceerd worden, maar de resultaten en de stand kan u wel raadplegen en volgen op de pagina Rapid-Toernooi, onder het tabje Ons Toernooi. Daar vindt u de prachtige tabel die Stijn gemaakt heeft, en die onze medewerker Alain zal bijhouden zo goed hij kan.

uitslagen 23 mei 2019 (en ’n kleine dienstmededeling)

Beste schakers,

Twee partijen bij de kampioenen kenden donderdag laatstleden de uitslag. Ikzelf heb door mijn laattijdig arriveren in het clublokaal heb ik het verloop van de partijen niet kunnen volgen, enkel wat geanalyseer door de desbetreffende spelers.

Fred wist een vol punt te scoren tegen Ad.

En Kristof stak een vol punt op zak ten koste van Bart.

Daarmee nadert het tweede deel van de competitie nu zijn einde en kunnen we in juni starten met een zomersnelschaaktoernooi.

Op 6 juni starten we dan voor vier donderdagen (6 ,13, 20 en 27 juni) lang partijtjes te spelen van 10min. p. p. p. p. Dit alles in ons vertrouwde lokaal in het Sint Pieter.

Op 4 juli 2019 treffen we dan TuSK voor een interclub, gelieve hier tijdig melding van te geven als je graag meespeelt!

En dan starten we de zomer in café Ranonkel. Op 11, 18 en 25 juli spelen we partijtjes van 15min. p. p. p. p.

En op 1, 8, 15, 22 en 29 augustus spelen we aan een tempo van 20min. p. p. p. p.

 

Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben voor alles wat er in het kort op het programma staat.

 

Tot schaaks
Uw secretaris

Dries

 

 

 

 

Kampioenen

Fred                –          Ad                   1-0

Bart                –          Kristof           0-1

uitslagen 16 mei 2019

Beste medeschakers,

Ik had afgelopen donderdag alweer en klepper van formaat op mijn bord waardoor ook dit weer een zeer beperkt verslag zal zijn. Ik had het niet gemakkelijk tegen een sterk spelende Jef Peeters waardoor ik mezelf voor dit verslag het ook maar weer gemakkelijk maak om de vijf partijen gortdroog weer te geven.

De dopingcontrole is in onze club niet verplicht.

De twee Marcen vochten uit wie zich tot beste Marc van de club mocht kronen. Hier was het onze webmaster die aan het langste eind trok, ten koste van onze voorzitter.

Lars en Sebastiaan zijn al veel vroeger aan hun partij begonnen, komen zelfs nog even in tijdsnood voor de veertigste zet te halen en verdelen uiteindelijk de punten eerlijk en gelijk.


Lars heeft bij de 17de zet zeer groot voordeel, maar dat brokkelt af, en op de 32ste zet is de partij
in perfect evenwicht, en door uiterst secuur spel van beide partijen blijft dat maar liefst 25 zetten zo!
Remise dus.

Luc amuseerde zich tegen Yves, maar kon geen vol punt verzilveren.


Luc heeft lange tijd klein voordeel gehad, maar hier begint het mis te gaan.

Dusty moest een punt lagen liggen tegen Fred.
En ondergetekende kon geen vol punt scoren tegen Jef Peeters.
In eerder gespeelde partijen wist Peter van der Avort een vol punt te halen op Matthias.
Jef Wuyts liet een puntje liggen op het bord tegen Stijn.
Ad wist een vol punt te scoren tegen Kristof.
En Joan scoorde een vol punt ten koste van Peter De Heldt.
Tot schaaks
uw secretaris
Dries
Kampioenen
Dusty             –        Fred                                      0-1
Luc                 –        Yves                                       0-1
Lars                –         Sebastiaan                         0,5-0,5
Jef Wuyts      –        Stijn                                      0-1
Kristof            –          Ad                                        0-1
Kneusjes
Matthias        –       Peter Van der Avort            0-1
Marc Ooms   –       Marc  Weyts                           1-0
Joan               –       Peter De Heldt                       1-0
Dries              –        Jef Peeters                              0-1

Uitslagen 02 mei 2019

Beste dolende koningen,

 

Heel wat volk daagde afgelopen donderdag op om hun partijen af te werken in de competitie. Ikzelf had een zware dobber aan een secuur spelende Geert waardoor het strijdgewoel op de andere geruite borden volledig aan mij is voorbij gegaan en ik alhier me moet beperken tot de droge uitslagen voor dit verslag. Tegen dat mijn marathonmatch afgelopen was en ik mij kon laven aan een kelk gehopt water, waren ook de uitslagen op de andere borden gekend. Laat ons hopen dat elkeen zijn partij post op de site zodat we toch kunnen genieten van de partijen.

Geert en Dries speelden een partij waarin geen grote fouten gemaakt werden. Het overwicht helde eerst over naar de witte zijde, daarna naar de zwarte zijde, en naar het einde toe stond alles potvast.

 

Jef Peeters wist als eerste zijn partij te beëindigen, helaas niet met winst. Marc Ooms keerde tevreden huiswaarts met het volle punt.

Jef P opende de partij op zijn Spaans, maar verliet de betreden paden op de achtste zet met een blundertje. Marc O was deze donderdag niet zo galant om op zijn beurt te blunderen, en de zwarte stelling ging al vlug van niet zo mooi naar heel lelijk. Groeten, Marc.

 

Marc Weyts moest de duimen leggen tegen een sterk spelende Jo.

De partij Sebastiaan – Jef W was eigenlijk niet begrijpelijk voor gewone amateurschakers, zoals het merendeel van de dolende koningen. De elektronische analyse-motoren van lichess hadden het er ook moeilijk mee, want bij gebrek aan een ander woord benoemden ze negen zetten als blunders. Volledig onterecht natuurlijk!

 

Bart speelde niet onverdienstelijk tegen Yves maar kon geen punt verzilveren.

Lars wist met een mooi dameoffer een vol punt binnen te halen ten koste van Fred.

En ondergetekende zat te zwoegen tegen Geert, hoewel ik een pion vóór sta, hebben we in het eindspel elk nog lopers van tegengestelde kleur waardoor de stelling muurvast komt te zitten en we de punten eerlijk verdelen.

In een inhaalpartij tussen Stijn en Dusty worden de punten ook gelijk verdeeld.

En eerder nog wist Luc een vol punt te halen op Philip.

En tussen Sebastiaan en Dusty wist laatstgenoemde het volle punt op zak te steken.

Bij de kneusjes beginnen enkele spelers al zeer gemeend te hopen op de titel van Koning Kneus 2019.

De aanwezige supporters haalden ook nog geruite borden boven om te oefenen tegen dat zij aan de beurt zijn om te scoren in de competitie.

Het is dus geen al te uitgebreid verslag, laat ons hopen dat ik volgende week meer tijd heb om te volgen wat er op de borden rondom mij gebeurt.

 

 

Tot schaaks,
Uw secretaris,

Dries

Kampioenen
Fred – Lars 0-1
Yves – Bart 1-0
Sebbe – Jef W 0-1
Philip – Luc 0-1
Stijn – Dusty ½-½
Sebbe – Dusty 0-1
Kneusjes
Marc W – Jo 0-1
Geert – Dries ½-½
Jef P – Marc O 0-1

uitslagen 25 april 2019

Beste schakers,

Twee kampioenen en twee kneuzen troffen elkander gisterenavond om weeral die felbegeerde puntjes te sprokkelen in de competitie. Het waren enorm leuke partijen om te volgen.
Zo was daar de partij tussen Peter Van der Avort en Joan. Hoewel Joan een pionnetje voor staat lijk Peter met wit toch de betere stelling in handen te hebben. Joan drukt wel met zijn zware stukken op de stelling van Peter, maar deze is niet onder de indruk en schudt een mooie mat uit zijn mouw om het volle punt op zak te kunnen steken.
En dan hét treffen van de avond. Lars en Kristof vochten een verbeten strijd uit daar beiden duidelijk aan elkaar gewaagd zijn, en het was te merken op het bord. Ze komen in een gelijke stelling terecht met elk nog zeven pionnen op het bord. Dit zorgt ervoor dat de stelling potdicht zit en er lang remise-achtig uitziet. Lars heeft een witte loper en twee torens om mee te schuiven en Kristof twee torens en ’n paardje. Ze zwoegen en zweten op zoek naar de opening in de pionnenstelling, maar dat kost hun tijd. Ze geraken even schijnbaar in tijdsnood als de 40ste zet nadert, Lars heeft nog 8 minuten voor 7 zetten en Kristof beschikt dan over een 14-tal minuten. Stijn en ik worden er dan even later bijgeroepen om even te noteren, zodat ze comfortabel die 40ste zet halen. Met een mooie combinatie weet Lars een pion te snoepen en ineens de loper en het paardje te ruilen. En hoewel Lars nu ’n pion voorstaat, is het wel ’n dubbelpion, dus een direct voordeel is zo meteen nog niet zichtbaar. Even later weet Lars met nog ’n pion te ruilen een open lijn te creëren alwaar hij meteen invliegt met zijn toren om binnen te vallen bij de achterhoede van Kristofs stelling. Lars heeft een plan en Kristof heeft het ook gezien, maar aan opgeven denkt hij nog niet. Lars weet een pionnetje te snoepen op de cruciale D-lijn en Kristof haalt de achterste dubbelpion op de G-lijn van het bord. Lars marcheert nu voorwaarts met zijn dolende koning en als hij dan een schaak geeft, kan Kristofs koning enkel naar de achterste lijn vluchten alwaar hij aan een “danse macabre” kan beginnen teneinde onder de mat uit te komen. En vooral Lars niet nog meer pionnen te gunnen, maar op een aantal zetten tijd richten de torens dan toch een waar slagveld aan onder de pionnen.

Als dan even later de twee torens geruild worden, is het Lars die met twee aaneengesloten pionnen, op de E- en F-lijn, ongestoord kunnen overwandelen, waarop Kristof zijn koning neerlegt.

Lars bedenkt de beste zet terwijl Kristof doodleuk ’n boekje opendoet…

Er waren heel wat dolenden die ook aanwezig waren om de anderen toe te juichen in absolute stilte. En van de gelegenheid, dat ze niet uitkwamen in de competitie, gebruik maakten om zich tegoed te doen aan het betere ontspannen houtschuifwerk, met verfrissing van het nodige gerstenat.
Tot volgende week voor meer schaak,
Uw secretaris
Dries
Kneuzen
Peter Van der Avort  – Joan 1-0
Kampioenen
Lars  –  Kristof 1-0

uitslagen 18 april 2019

Een zeer Goede Vrijdag beste schakers,

Of een Stille Zaterdag indien jullie dit mailtje pas morgen lezen. Afgelopen Witte Donderdag was het weer mooi genoeg om heel wat schakers naar het clublokaal te lokken. Zeven partijen werden afgewerkt.
Ikzelf zat te zwoegen tegen een sterk spelende Bob, waardoor er wel wat van het strijdgewoel op de andere borden aan mij is voorbij gegaan.
Jo was de eerste die op witte donderdag een punt binnenrijfde met wit. Dit ten koste van een niet onverdienstelijk spelende Jef Peeters.
Peter van der Avort speelde een zeer sterke partij, dit ten koste van onze voorzitter. Als hij dan met zijn paardje de koning en dame van Marc kan vorken, legt Marc zijn koning neer.
Marc Ooms en Geert spelen een partij die lijkt uit te draaien op remise. Marc maakt een kleine misrekening naar het einde toe waardoor Geert alsnog een vol punt mee naar huis neemt.

Op dit punt van de avond wordt mijn tegenstander geveld door een aanval van schaakblindheid. Van deze gelegenheid maak ik gretig gebruik om de mat op te zoeken en Bobs koning helemaal vast te zetten.

En dan kan ik gaan genieten van de andere partijen. Jef Wuyts heeft Philip op zijn bord gekregen. Het is een partij die muurvast zit. Jef heeft nog acht pionnen en Philip nog zeven. Het ene pionnetje voorsprong blijkt niet genoeg om de stelling los te werken en ze verdelen de punten eerlijk en komen remise overeen.
In de match tussen Luc en Fred lijkt Fred de overhand te hebben, Luc moet verdedigen wat ie kan. Tegen het einde heeft Fred een loper tegen twee pionnen van Luc voorsprong. Het lijkt er even op dat Fred deze voorsprong wel weet te benutten, maar Luc speelt de juiste zetten met zijn pionnetjes en weet uiteindelijk één pion vóór te komen.

De stelling is echter dusdanig dat er geen winst meer inzit en ze komen remise overeen.
En dan zwoegen en zweten Ad en Stijn nog op hun partij. Zowel Ad als Stijn komen in tijdsnood tegen zet 40 en Lars wordt als noteerder naast het bord gezet. Ze halen nipt de 40ste zet en nu hebben ze elk nog een uur de tijd om de rest van de partij rustig af te werken. Stijn heeft wel wat druk op de koning van Ad, maar deze verdedigt mooi en het is een waar genot om te kijken hoe de torens en het paard van Stijn zich op de koning storten en het paard en de torens van Ad hier telkens toch weer goed weten te verdedigen. Even later, als alle stukken op een mooie manier geruild worden, trekken ze richting eindspel met nog vijf pionnen elk. Hier is het Ad die zich misrekent als de koningen op pionnenjacht gaan en Stijn heeft een pion die trots overmarcheert zonder obstakels. Waarop Ad zijn koning neerlegt.
Nu is het zo laat dat vele schakers niet meer de uitslag van deze match hebben afgewacht, dus nakaarten en analyseren zit er ook niet echt meer in. Dat zal dan iets zijn voor de computer.
dan rest mij nog enkel om jullie een Zalig Paasfeest toe te wensen!
Tot volgende week voor meer schaak,
Uw secretaris,
Dries
Kampioenen
Ad-Stijn 0-1
Jef W – Philip 0,5-0,5
Luc-Fred 0,5-0,5
Kneusjes
Marc O – Geert 0-1
Peter VdA – Marc W 1-0
Jo – Jef P 1-0
Dries – Bob 1-0