Open Leuven, deel 2.


RONDE 2: Van Brenk, Bert – Van der Avort, Bart
Toch een beetje onder de indruk van het verlies in de eerste partij, door een domme zetverwisseling op zet 20, begin ik met vastberadenheid aan de tweede ronde, dit keer met de zwarte stukken tegen een Nederlander die 1452 ELOs waard zou zijn. Er volgt een partij waarbij de witspeler elk aangevallen stuk afruilt en een remise is een logisch gevolg, toch zaten er heel wat onnauwkeurigheden en fouten in deze partij.
Laat ons ze wat van nabij bekijken.
1.d4 g6 2.e4 beter ware 1. e4 geweest als je dan toch e4 wil spelen, maar soms wordt de gebruikte zetvolgorde aangewend om de Sicilianen te mijden of de Indische verdedigingen zoals Nimzo & Dzindzi-Indisch te ontlopen. Wit faalt hierin. want na 2… ♝g7 3.♗c4 d6 4.♘c3 c5? denkt Zwart verder te kunnen zetten met Siciliaans of Beefeater (hij laat de optie nog open), maar beter was bijvoorbeeld:[4…♘f6 5.♘f3 0–0 6.0–0 ♘xe4 7.♘xe4 d5 8.♗d3 dxe4 9.♗xe4]

5.♗e3? gelukkig vervolgt Wit met een fout. Hij had beter verdergezet met 5.dxc5 ♗xc3+ 6.bxc3 ♘f6 7.cxd6 ♕xd6 8.♕xd6 exd6 9.f3 ♗e6 10.♗b3 ♘bd7 11.♘e2 d5. Maar ook zwart gaat opnieuw in de fout door 5…♘d7? te spelen, in plaats van op te volgen met 5. … cxd4 en dan: (6.♗xd4 ♘f6 7.f3 ♘c6 8.♗f2 ♘a5 9.♗d3 0–0 10.♘ge2 ♘d7 11.♘d4 ♘e5 12.♗e2)

6.a3? de vierde fout op rij, veel te passief, beter ware (6.dxc5 ♗xc3+ 7.bxc3 ♘e5 8.♗b3 ♘f6 9.♘e2 dxc5 10.♕xd8+ ♔xd8 11.0–0–0+ ♔e8 12.♗xc5 ♘xe4) Fritz 15 geeft deze zet zelfs als blunder aan omdat de kansen nu keren in het voordeel van de zwartspeler, 6…cxd4 heeft hij een vork: het paard op c3 en de loper op e3, de loper moet slaan. Zwart wint een pion.

7.♗xd4 ♘gf6 8.♘f3 0–0 9.0–0 ♘c5 10.e5 ♘fe4 11.♘xe4 ♘xe4 12.exd6 ♘xd6 13.♗xg7 ♔xg7 14.♕d4+ f6 15.♗b3, na een reeks afruilzetten speel zwart het ietwat onnauwkeurige 15. …b5?! een betere verderzetting was bijvoorbeeld: 15…e5 16.♕d5 ♘f7 17.♕c4 ♘d6
met een gelijke stelling. 16.♖fd1 ♗b7?! 17.♕g4?! 17…♕c8 18.♕xc8 ♖axc8 19.♘d4 ♔h6?! met deze zet wilde zwart uit de vork op f6 gaan, maar een eenvoudiger en betere oplossing ware 19…♖fe8geweest.

20.♖e1? e5 21.♘e2?! ♘c4 22.♗xc4 zwart beperkt de activiteit van de loper en wit ruilt deze prompt af, voor de zoveelste keer in de partij. ♖xc4 23.c3 ♖c7 24.♖ad1 ♖ff7 25.♖d2 ♖fd7 26.♖ed1 ♗c6 27.♘c1 ♖xd2 28.♖xd2 ♖d7 29.♖xd7 ♗xd7 30.♘b3
Na deze zet spreekt Wit eindelijk uit waar het hem al heel de partij om te doen was. Hij vraagt of ik remise wil aanvaarden. De situatie: zwart heeft een witveldige loper en een pionnenmeerderheid op de koningsvleugel van 4 tegen 3. Wit brengt daar tegenover een Paard en een pionnenmeerderheid op de damesvleugel van 3 tegen 2. Ik denk op dat moment nog dat mijn loper sterker is dan zijn paard omwille van het feit dat er op beide vleugels gespeeld moet worden. Het is ijdele hoop. Na 30. …♗f5 31.f3 wordt de remise bezegeld met een handdruk, nadat ik vroeg of het offer nog geldde.


Na 31. f3 ½–½

Na deze partij was ik redelijk tevreden, maar toch had ik een dubbel gevoel. Mijn tegenstander speelde een laf schaak: elke kans hij had, ruilde hij materiaal af, zonder dat het ergens toe leidde. Toen ik hem daar naar vroeg, gaf hij toe niet goed te weten wat hij met mijn openeningsantwoord aan moest vangen en dus ruilde hij maar in de hoop spel te krijgen. Maar met 0,5/2 ging ik nog niet lopen mopperen.

Open Leuven

EEN DOLER “ON TOUR”
OPEN LEUVEN 2018
Van 1 november tot 4 november 2018 organiseert Leuven Centraal, de gefuseerde Leuvense schaakclub een open schaaktoernooi. Ondanks of misschien zelfs dankzij het feit dat het toernooi niet gerated wordt, doen er zelfs wat schakers mee die de titel van NM,IM of zelfs GM dragen.
Nu ben ikzelf wel eens van de nieuwsgierige soort, en een van de mysteries van het schaken voor mezelf is al jaren: wat zou ik “daarbuiten” waard zijn? 1200, 1500 of meer?. Iets om te onderzoeken.
En zo kwam het dat ik me in september inschreef voor het Open Leuven 2018. Het speeltempo is 90 minuten + 30s per zet vanaf zet 1. (Het nieuwe standaard FIDE tempo)
Er werden 7 rondes gespeeld volgens het Zwitsers systeem verspreid over vier dagen als volgt.
– 1 november: 13:00 en 18:30
– 2 november: 19:30
– 3 november 13:00 en 18:30
– 4 november 9:30 en 14:30
RONDE 1: BART VAN DER AVORT – WOUT VERBOVEN
Het toernooi ving aan met enige vertraging door een foute paring, en even na half twee in de namiddag op den dag van Allerheiligen 2018, mocht ik het opnemen tegen een jeugdige tegenstander die luisterde naar de naam Wout Verboven. Toen hij inschreef 1624 ELO, op de moment zelf sinds 31 october 1701 ELO. Ik kreeg de witte stukken, en mijn tegenstreven koos voor het Siciliaans, een opening die mij niet vreemd is. Na 1.e4 c5 2.Pc3 e6 3.f4 Pc6 4.Pf3 koos mijn opponent om mij mijn favoriete Gran Prix te ontzeggen en speelde 4. … a6. Ook deze opening is mij niet onbekend en ik schakelde over naar het Gesloten Siciliaans en de partij ging verder met 5.d3 Dc7 6. h3N een theoretisch nieuwtje zowaar.

De idee hier is blokkeren in het centrum en tegenaanval spelen op de koningsvleugel, met het idee g4, Pg3, Kh2 en proberen een goedgetimed f5 te spelen. Zwart zit natuurlijk niet stil, hij speelde: 6…b5, waarna de partij vervolgde 7.g3 Lb7 8.Lg2 Pf6 9.0–0 Le7 10.De1 d6 11.Th2 Kc8 12.Tb1 Pd4 13.Tf2 Pxf3+ 14.Lxf3 b4 15.Pe2 a5 16.g4 h6 17.Pg3 d5 18.e5 Pd7 19.c3 La6

Alles gaat goed, zwart heeft spel langs de damesvleugel, maar wit kan met De2, Ld2 en Paf1 zwart afhouden en zelf trachten te spelen voor de doorbraak op de koningsvleugel door f5 te spelen, of een aanval op te zetten met ideeën als f5 , exf5, Lxd5 of Pxf5 en zo de f-lijn open te breken. Zwart moet dan zijn damesvleugelaanval pauzeren om aan de veiligheid van de koning te denken. Het kan alle kanten op, maar het is een leuk en spannend gevecht. Op dit moment staat er geheel tegen mijn gewoonte in nog minder dan een uur op de klok. Na 15(!) minuten nadenken heb ik bovenstaande plannetje afgechecked en het klopt! Wit speelt: 20. Ld2?? een idiote zetverwisseling die de hele stelling en wits plannen doet ineenstuiken. Zwart neemt dankbaar gebruik 20…Lxd3µ 21.Tc1 Db8 22.cxb4 axb4 23.Ld1 Lb5 24.Ta1 Lc6 25.b3 Dc7 26.Lf3 Ta8 27.Lc1 Tb8 28.Lb2 Lh4 29.f5 Lb5 30.Kg2 d4 31.fxe6? 31…fxe6–+ 32.De4? 32…Pxe5 33.Te1 Lxg3 34.Tfe2 Lxe2 35.Txe2 0–0
0–1

Lidgeld voor 2018-2019

 

Beste collega-topsporters,

Met veel plezier zien we dat jullie zonder dralen en met veel animo ingeschreven hebben voor het nieuwe seizoen. De leden die de pecuniaire beslommeringen nog moeten afwerken, kunnen 15 euro overschrijven op het nieuwe rekeningnummer: BE34 7360 4812 4390.
Vergeet bij de overschrijving zeker niet uw voornaam, naam, en speelseizoen 2018-2019 te vermelden.

Bedankt,
Stijn

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018

Beste leden,
Alhier een neerschrijven van de ALV van afgelopen donderdag

Als eerste puntje werd op de terrastafel geworpen om buiten te vergaderen, vanwege het stralend goede weer, dit voorstel werd dan ook unaniem goedgekeurd.
Vervolgens ontving onze voorzitter de lidgelden van zij die contant wensten te betalen. Aan de afwezigen: je kan nog overschrijven tot en met 31 juli ’18. De correcte rekeningnummer wordt eerstdaags meegedeeld.
Vervolgens uitte onze voorzitter een welkomstwoordje, en werd de vergadering officieel geopend.
Als eerste werd meegedeeld dat we de vergadering zo vroeg houden dat we echt starten met de competitie op 6 september. Door zo vroeg te starten hopen we dan ook eerder te kunnen stoppen en de vrijgekomen tijd op te vullen met een soort van toernooi, dat wordt dan nog tijdig meegedeeld. We starten de competitie ook weer in twee groepen, afhankelijk van het aantal ingeschreven leden.
Vervolgens werden de twee kampioenen gehuldigd. Fred heeft dit seizoen zeer goed gespeeld en mag zich tot kampioen der kampioenen kronen. Ad mag zich de kneuzenkoning noemen. Beide heren ontvangen een kunstwerk van onze artist in residence Bob Roes zodra hij terug is van een welverdiende vakantie in La Douce France, zoals die andere bekende schilder.
Ook werd onze webmaster gehuldigd die de fantastische blog draaiende houdt. De handjes werden dan ook op elkaar gezet voor de afwezige Marc Ooms, die de blauwe lucht boven Zeeland aan het bestuderen was, maar heeft laten weten dat hij voor dit gebaar zeer erkentelijk is.

de blauwe lucht boven Zeeland

Nadien werd er een nieuw bestuur verkozen. De huidige leden namen allemaal ontslag waardoor de functies compleet open kwamen te liggen. Als eerste nam Marc ontslag als voorzitter, even leek het erop of Jef Devocht aanstalten maakte om zich kandidaat te stellen, maar hij bleek gewoon zijn klak goed te zetten waardoor Marc toch weer gewoon aanbleef als voorzitter.
Ook ondergetekende gaf zijn post als secretaris op, maar niemand voelde zich geroepen om deze zware taak op zich te nemen waardoor ondergetekende nu toch weer dit verslag aan het typen is.
Onze penningmeester ad interim stelde zich hierbij officieel kandidaat als penningmeester waardoor Stijn nu door het voltallige ledenaantal verkozen is tot penningmeester.
Bob bleek afwezig, en de afwezigen hebben per definitie ongelijk dus ook hij blijft aan als materiaalmeester.
En ook onze toernooileider kon geen opvolger bekoren waardoor het bestuur aanblijft in zijn huidige vorm, we zullen maar denken dat onze leden tevreden zijn met de huidige paljassen die de beslissingen nemen, of misschien gewoon “Never change a winning team”.
Vervolgens werd op het materiaal gehamerd, sorry, er werd gehamerd op het feit dat wij allen verantwoordelijk zijn voor het behoud van het materiaal.

Het verlangen eens stevig op de stukken te hameren is de meeste schakers niet onbekend.

Gewoon een beetje respect voor het materiaal van de club is wel op zijn plaats. Gebruik de borden dus niet als onderzetter en wind de klokken niet te hard op. Drie draaitjes is meer dan voldoende om de mechanische klokken een partij lang te laten tikken. Ook dienen deze gewoon af te lopen als zij in de kast worden gezet, dus niet op pauze zetten of zo. Enkel de digitale klokken moeten wel uitgeschakeld worden teneinde de levensduur van hun batterijen te optimaliseren.
Vervolgens werd er een rondvraag gehouden bij de leden die iets op hun lever hadden en dit op tafel wilden gooien. Fred wilde overschakelen naar de nieuwe FIDE regels waarbij je 30sec. per zet bij krijgt. Hier zijn dus wel nieuwe klokken voor nodig, maar deze zullen dus over een langere tijd maar aangeschaft kunnen worden. Voorlopig houden we dus nog even vast aan ons oude speeltempo.
Jef W. vroeg achter het financiële verslag van de club. De afwezigheid van de aftredende penningmeester zorgt ervoor dat we het erop houden dat de club gezond is. De clubdokter kan dit beamen.
Nieuw lid Ives Demont stelt zich voor als zijnde nieuw lid.

Yves Demont in 2007

En dan kwam Jef W. vragen achter de schaakbarbecue. Bij gebrek aan zowat alles wordt deze afgeschaft (locatie, helpende handen, animo,… )
Dan wordt er nog eens kort vermeld dat indien de competitie wat vroeger stopt we een soort van tussentoernooi kunnen organiseren.
Onze huidige penningmeester vraagt vervolgens ook om de partijen echt te spelen. Hij heeft liever dat er geen forfait meer gegeven wordt, echt spelen voor de punten geeft zo veel meer eer.
En dan mag PvdA eindelijk het woord nemen, gelukkig neemt hij het woord noteren niet in de mond, wel heeft hij het over de benaming van de term kneusjes. Enkele leden hadden al laten weten deze term wat denigrerend klonk, Peter vond echter dat deze term niet denigrerend genoeg was. Ook stelde hij voor dat zij die zich bij de bovenste helft van de kampioenen mochten scharen een embleem van de SuperSchakers mochten dragen. Onder algemeen gelach houden we het dan toch maar op kampioenen en kneusjes. Luc noemt ook nog even de volgorde in beide kampen op, voor de goede orde.
Onze gastheer Paul trakteerde nog een rondje en dan was het tijd voor de jaarlijkse simultaan der kampioenen. Wegens weinig animo vanwege het warme weer om binnen te gaan spelen, wordt besloten om gewoon de twee kampioenen tegenover elkaar te zetten. Vooraleer het bord op de tafel tussen Fred en Ad wordt geplaatst, laat onze voorzitter nog eens goed zien hoe een schaakbord proper gemaakt wordt volgens de regels van de kunst. Onder luid gejoel van de aanwezigen wordt het hout heen en weer geschoven. Beide heren laten zien waarom ze kampioen in hun klasse geworden zijn. Tegen het einde toe laat Ad de kans op winst liggen waardoor ze uiteindelijk, heel eerlijk, de puntjes verdelen.

De twee kampioenen spelen de laatste partij van het seizoen

De voorzitter laat duidelijk merken wat hij van Ads zet vindt.

Dan werd er nog gelachen, gedronken en een heel klein beetje geschaakt tot in de vroege uurtjes.

Nog even laten weten dat vanaf nu de schaaklustigen welkom zijn in café Ranonkel, dit gedurende de zomerperiode, 6 september starten we dan weer naar aloude gewoonte in Café Sint Pieter.

Tot schaaks,
Uw aanblijvende secretaris,
Dries

Treffen TuSK – DDK 22 juni 2018

Beste helden van de 64 velden,
Vrijdag jongstleden was café Sint Pieter het strijdtoneel voor de twee aldaar gevestigde schaakclubs. We vochten beiden voor wat we waard waren om voor eens en altijd uit te maken wie dé ploeg van ’t stad is.
Even een vermelding maken dat bij onze ploeg er zeer veel leden echt wel een efforreke hebben moeten doen om alsnog met genoeg volk op te dagen. Daags voor het treffen hadden we slechts 4 spelenden over, gelukkig konden we alsnog 9 borden bezetten, waarvoor dank aan allen die zo hun best hebben gedaan om voor de club op te komen!
Tusk kon een gelijk aantal leden opstellen en zo rond de achten ging het treffen dan van start. (Na een dorstlesser aangeboden te hebben gekregen van de ontvangende club, waarvoor dank en schol!)
Ik heb natuurlijk, omdat ik zelf speelde, niet veel kunnen volgen op de borden, dus ik beperk me tot de droge uitslagen.
1 Arthur Fred 1-0
2 Koen Yves 0-1
3 Mark Luc 0,5-0,5
4 Lars Eddy 1-0
5 Paul Ad 1-0
6 Sebastiaan Guy 1-0
7 Dusty Dries 1-0
8 Philip Xander 1-0
9 Hervano Jef W. 0-1
De dolende koningen zijn in het vet aangegeven en de winnaars zijn onderlijnd.
Dus zoals zij die kunnen tellen hebben opgemerkt, is dit treffen op een perfecte gelijkstand uitgedraaid.
4,5 puntjes per club. Mooier kan het haast niet verdeeld worden. Zo zien we maar weer: We zijn echt wel aan elkaar gewaagd!

Tot aan de uitslag van deze partij konden de dolende koningen niet meer verliezen, enkel TUSK kon gelijk komen. Wat ze uiteindelijk ook doen…

Tot volgende keer voor meer schaak
Uw secretaris
Dries

Dankzij de ijverige medewerking van enkele DoKo-leden, kunnen we hier toch drie toppartijen van deze ontmoeting publiceren.
De eerste is die van Lars himself, waarin hij voor Eddy Vanlerberge (laatste Elo 1731) te sterk blijkt in het eindspel.

En de tweede partij is die van Jef Wuyts tegen Jef Hervano, die nog wat schaaft aan zijn taktiek, maar toch zeer om zijn werklust te benijden is.

En de derde partij is die van redacteur Dries, die de pech had zijn tegenstander in een goede dag te treffen.

Groeten,
Marc O.

Uitstap naar Antwerpen

Even een kort relaas van onze uitstap naar aanleiding van het 15-jarige bestaan van de club.

Aan een klein stationnetje, ’s morgens in de vroegte, stonden enkele schakers niet zo netjes in de rij. Kwam een busje aangereden en de schakers stapten op, enkele haltes verder werd de groep vergroot tot we uiteindelijk in de grote stad aankwamen met 9 koningen op de dool (onder hen ook enkele dames die meedoolden).

Na een lange rit in de hete bus waren er blijkbaar nog niet zo veel cafés open, gelukkig konden we onze benen laten rusten en onze kelen bevochtigen in het gezelschap van 1044 (h)exen.

enkele van de 1044 (h)exen die uitgestald waren in het bezemsteeltje

 

Het bevreemdende bezemsteeltje was een perfecte start van wat uiteindelijk een prachtige dag zou worden.

Na wat gerust te hebben trokken we naar het Red Star Line museum alwaar de geschiedenis van de landverhuizers uit de doeken werd gedaan. Een brandend actueel thema dat beklijft en onder je vel kruipt.

Bekijk hier een filmpje van één van hen…

Dan was het reeds middag en tijd voor een korte lunchstop alvorens we verder stapten naar het MaS.

jachthaven Turnhout

De imposante jachthaven van Turnhout (daar aan de horizon)

Bovenop het MaS kon je zelfs tot in de jachthaven van Turnhout kijken. Het MaS op zich viel wat tegen door enkele gesloten verdiepingen, gelukkig was het weer van die aard dat we vlug reeds beneden op zoek konden gaan naar een gezellig terrasje. Rond deze tijd werd onze groep van 9 uitgebreid met nog een koning en een dame. Na onszelve gelaafd te hebben aan deugddoend gerstenat stapten we via de avontuurlijkste weg door het zand naar de plaats waar onze rammelende magen tot bedaren gebracht zouden worden.

Welke worst krijg je er gratis bij?

 

We werden bij aankomst in Las Mañas nog getrakteerd op een Michael Jackson optreden bij drankjes aan den toog. Gelukkig konden we even later in alle rust en stilte aanschuiven voor een opulente maaltijd.

Voorzitter Marc met zijn 10 discipelen.

De wijn vloeide rijkelijk, de maaltijd was verzorgd en overheerlijk, er werd gelachen en er werden moppen getapt. Ons gelach werd nog even overstemd door een trio Spanjaarden die mooie muziek ten berde brachten.

Marc wijnts

Onze voorzitter had opeens ook een nieuw lief gevonden, hij werd wel heel erg innig met de fles wijn.

En Jef W. deed iets met een ananas…

het concept verfkwast ging compleet aan Jef voorbij

Na nog een borreltje aan de toog slenterden we weer richting bus. Er werd nog een terrasje meegepikt

een terrasje pikken

En moe maar voldaan kropen we weer op de bus naar ’t stad. We kunnen terugblikken op een geslaagde dag, de afwezigen hadden  ongelijk   een geldige reden.

 

Schaken op de Stadsparkfeesten

Binnen enkele dagen, vrijdag 18 mei om precies te zijn, gaan de Stadsparkfeesten weer van start. Voor de dolende koningen is het niet echt een feest als er niet geschaakt wordt. Maar er wordt geschaakt. De drie Turnhoutse schaakclubs zullen daar het publiek en zichzelf vermaken door de schaaksport te demonstreren, beoefenen en aldus te promoten! Om het spektakelniveau nog wat op te krikken zijn daar ook drie schakers van bovengemiddeld niveau die tegen meerdere spelers tegelijk zullen spelen. Ingewijden plegen dit een simultaan te noemen, heb ik me laten vertellen.
Enfin, tot ziens in het Stadspark dit weekend dan.

het stadsparkprogramma voor de schakers

Ollie stadspark 1998

De eerste Dolende Koning(links). Hier avant-la-lettre, in 1998

meester Luc 2006

Meester Luc maakt zich boos in 2006

Verslag en uitslagen Rokade Rapid Chess

Onze vier ruiters zijn van hun queeste uit Westerlo weergekeerd.  In het dagboek van Rokade Westerlo staat nu, op een pagina met een ezelsoor: “De Dolende Koningen zijn de dapperste aller ons bekende schakers.”

Fred en Lars waren goed op dreef.  Ze waren in elke partij duidelijk de betere, maar Caïssa had om persoonlijke redenen in dit toernooi andere favorieten, en daardoor liep het voor onze mannen soms al eens mis.
Luc en Bart brachten hun inschrijvingsgeld mee terug door elk met 5/7 2e te worden in hun reeks.
Bekijk het resultaat van hun wedervaren in deze tabel.

Rapid Toernooi Westerlo 31 maart 2018

Beste Houtschuivers,

Op 31 maart 2018 (Paaszaterdag) organiseert rokade Westerlo een rapid toernooi van 14:00 tot 18:00

Het zou leuk zijn mochten we daar een mooie delegatie van onze club kunnen afvaardigen.
Niets te doen die dag? Goesting voor een schaakske ? Ga zeker eens kijken op https://www.rokadewesterlo.be/rapid-chess
Daar vind je alle nuttige informatie omtrent het toernooi.
Ik heb me alvast ingeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Bart Van der Avort