Uitslagen 21 maart 2019

Beste medeschakers,

10 dolers vochten gisteren voor de felbegeerde puntjes in de tweede ronde van onze competitie.
ikzelf had het niet onder de markt tegen Matthias waardoor ik een deel van de vier andere partijen gemist heb.  Gelukkig zette Matthias mij vlug mat zodat ik toch nog van de vier andere partijen kon genieten.
Zo was daar de partij tussen Luc en Stijn. Stijn komt echt wel in een betere stelling te staan. Maar de tijdsdruk die als een zware last op de schouders van Stijn drukt maakt dat hij in vijf minuten nog drie geniale zetten moet doen. Ik noteer deze zetten en met slechts twee seconden overschot tikt hij af voor de 40ste zet. In al deze toenemende stress maakt Stijn een klein foutje waardoor Luc in de betere stelling komt. Luc werkt richting de onafwendbare mat en Stijn geeft op.

Een andere prachtige match om te volgen was deze tussen Peter Van der Avort en Geert. Hier staat Geert een pionnetje voor en lijkt hij in de betere stelling terecht te komen. Peter vecht als een leeuw en knokt zichzelf terug naar een gelijke pionnenstelling om uiteindelijk een remise in de wacht te slepen.

En dan was er nog de match tussen Bart en Fred. Hier heeft Fred een pionnetje voorsprong.

Het is een kleine voorsprong die hij niet meer uit handen geeft. De C-pion van Fred kan reeds de overkant rieken als Bart er zijn paardje weet voor te parkeren. Maar Fred heeft nog pionnen over die ook richting overkant oprukken en Bart legt zijn koning neder.

En dan zweten er nog twee kampioenen op hun bord. Lars en Yves laten zien dat ze het waard zijn om voor de kampioenentitel te strijden. Hier is het Yves die een pionnetje voor staat. Lars heeft op dit moment alles rustig onder controle op het bord maar ook hier tikt zijn klok onverbiddelijk voort en Lars heeft nog 5 minuten voor tien zetten als ook ik hier mag komen assisteren om te noteren. Lars lijkt nadien even helemaal in de problemen te komen als Yves nog wat pionnetjes weet te snoepen en beide heren 2 torens op het bord. Lars heeft dan twee pionnen om mee te schuiven en Yves vier. Lars zweet op de dreiging van Yves en weet door een secuur spel met zijn torens het pionnenaantal gelijk tot één elk. Voor Lars staat deze pion op de H-lijn en die van Yves staat op de B-lijn,

maar moet nog vanuit zijn beginpositie vertrekken. Hoewel Yves reeds remise aanbiedt, speelt Lars voort in de hoop op winst en het lijkt er op het eerste zicht wel op dat dit haalbaar is. Yves ruilt met graagte even later zijn toren tegen de pion van Lars. Als Lars er dan voor kiest om zijn toren tegen de pion van Yves te ruilen staan de twee koningen moederziel alleen op het bord en is remise dan ook de logische uitslag.

Alle aanwezigen werden op een prachtige schaakavond getrakteerd, door de aanwezige supporters werd er ook nog wat geoefend, maar vooral genoten van het beter schaakspel!

 

 

Tot schaaks
uw secretaris

Dries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampioenen

 

Kristof                                  –              Dusty                                   1-0

Lars                                       –              Yves                                      0,5-0,5

Luc                                        –              Stijn                                      1-0

Bart                                      –              Fred                                      0-1

 

 

Kneusjes

 

Jo                                           –              Bob                                       1-0

Peter Van der Avort           –              Geert                                   0,5-0,5

Dries                                     –              Matthias                             0-1

 

 

 

 

Uitslagen 07 maart 2019

Beste schakers,

Maar liefst veertien dolenden daagden op om de tweede ronde aan te vatten. Acht kneusjes streden voor de felbegeerde kneusjestitel en zes kampioenen knokten voor punten in hun competitie.

Matthias beloofde luid met zijn T-shirt dat hij niets ging doen deze partij, en Marc O was al gerust, maar Matthias hield zijn belofte niet en dreigde met een diep doordachte combinatie met een pion naar de achtste rij te wandelen. Marc moest alles in het werk stellen om deze dreiging te pareren. Pas nadat Marc zich met zijn smartphone een half uurtje had afgezonderd in het kleine vertrekje in de gang, kon hij weer stilaan een redelijke stelling op het bord krijgen. En op den duur won hij nog door een blundertje van Matthias.

Jo en Joan gaan sterk van start en Joan weet Jo het lang lastig te maken, één onoplettendheid van Joan maakt dat hij de mat van Jo niet ziet aankomen.

Al zou ze nog zo stiekem sluipen, deze mat zou Joan wel zien aankomen

Bob had Peter Van der Avort op zijn bord. Peter komt goed uit zijn opening, maar rokeert te laat en Bob gaat met de winst lopen.

Geert zit bij Peter De Heldt aan tafel en het is een partij die lang gelijk opgaat, als ik af en toe een blik werp op het bord lijkt het soms toch wel dat Gert net ietsje beter staat, Naar het einde toe blundert Geert echter en Peter weet een mooie mat uit zijn mouw te schudden.

Bij de kampioenen traden Yves en Jef Wuyts in de strijdarena. Yves speelt secuur en Jef moet zwaar aan de bak om een gedegen verdediging op te zetten, hij houdt het niet meer en Yves steekt het volle punt op zak.

Stijn en Bart zetten  mooie partij op het bord. Maar zoals te verwachten viel, geraakt Stijn in tijdsnood. Hij heeft minder dan 3 minuten op de klok om 12 zetten af te werken, Bob noteert in ijltempo het houtgeschuif. Met minder dan één minuut op de klok haalt Stijn zet 40. Hoewel de stelling voorheen gelijk was staan er nu voor Bart 3 pionnen en een loper op het bord en Stijn heeft drie pionnen en een toren. Beiden schuiven ze gestaag hun pionnen richting tegenstrever in de hoop te kunnen promoveren, maar als Bart een cruciaal pionnetje verliest, is het Stijn die met het volle punt gaat lopen.

En dan zitten er nog twee kleppers achter hun bord, Sebastiaan en Luc. Het is een mooie partij waar Luc enkele pionnen weet voor te komen, maar Sebastiaan geeft deze graag op om spel met zijn stukken te creëren. Luc staat drie comfortabele pionnen voor en elkeen heeft dan nog een toren en een loper om mee te spelen. Sebastiaan weet een pionnetje te snoepen en even wordt de loper van Sebastiaan tegen de toren van Luc geruild. Ook hier trekken de pionnen strijdvaardig richting overkant. Het zijn de pionnen van Luc die de promotie al rieken als Sebastiaan ziet dat verder spelen niet meer tot winst of remise leidt en zijn koning neerlegt.


Er werd nog wat geoefend door de aanwezige supporters, allen kregen ze prachtige partijen te zien…

Ook deze vertegenwoordiger van God hebben we al een aardig houtje zien verschuiven

 

 

Tot volgende keer voor meer schaak

 

Uw secretaris

Dries

 

 

 

 

Kampioenen

Yves               –           Jef Wuyts                               1-0

Stijn                –           Bart                                        1-0

Sebastiaan       –           Luc                                         0-1

 

Kneusjes

Matthias          –           Marc Ooms                            0-1

Joan                –           Jo                                            0-1

Geert               –           Peter De Heldt                       0-1

Bob                 –           Peter Van der Avort              1-0

Uitslagen en ’n dienstmededeling

Beste schakers,
Aangezien ik vorige week belet was, kan ik enkel de droge uitslagen meedelen van de eerder gespeelde partijen. Gisterenavond werd dan de match tussen Jo en Sebastiaan beslecht. Deze was cruciaal om te bepalen wie er bij de kampioenen, dan wel bij de kneuzen zou spelen in ronde 2. Sebastiaan speelt zijn gebruikelijke opening om al meteen een pion af te geven en een open spel te kunnen creëren. Jo countert goed, maar als er dan op enkele zetten tijd zo goed als alle materiaal afgaat is het Jo die achterblijft met één toren en één paard en Sebastiaan met twee torens. Door het handvol pionnen van Sebastiaan kan hij het paard van Jo mooi blokkeren en Jo legt dan ook zijn koning neer.
Daarmee was de laatste partij in ronde één afgehandeld en kon er een paring opgesteld worden voor ronde twee.
We starten dus op 07 maart 2019 met de tweede ronde. De paringen zijn bijgevoegd.
Ook geef ik nog even mee dat onze huisgitarist Philip Vlemmings op 09 maart een concert geeft in de heischuur in Oosthoven (dus niet in de djoelen zoals op de aangekochte tickets staat). Misschien dat er geïnteresseerden zijn om even een handje te helpen bij het klaarzetten, zij kunnen zich wenden tot onze toernooileider Luc (0474 696 342 )
 

Zo, dan zijn jullie allen weer op de hoogte gebracht, hopelijk mag ik jullie massaal verwelkomen bij de start van de tweede ronde, volgende week donderdag.

 

Tot schaaks,
Uw secretaris
Dries
 
 
Groep A
Jo           –      Sebastiaan        0-1
Stijn       –     Sebastiaan         1-0
Marc O.  –     Jo                          0-1
Groep B
Ad            –    Matthias                1-0
Lars         –     Geert                      1-0

uitslagen 7 februari 2019

Beste houtschuivende medemens,

 

Twee inhaalpartijen werden gespeeld afgelopen donderdagavond.

Jef Wuyts treft Matthias en Matthias komt goed uit zijn opening.


De partij gaat dan ook lang gelijk op tot Jef een pionnetje weet voor te komen. Dan moet Matthias toezien hoe Jef nog een pionnetje weet te snoepen en langzaamaan de druk op z’n stelling opbouwt. Matthias moet zwaar in de verdediging kruipen om de druk van een secuur spelende Jef te counteren. Jef speelt foutloos voort en stelt zijn punt veilig. Één nul voor Jef.

Patrick zit tegenover Peter Van der Avort en weet na een lang gelijk opgaande partij toch licht voordeel eruit te halen en beter te staan, Peter geeft zich niet gewonnen en vecht terug. De stelling trekt terug helemaal gelijk en met een handvol pionnetjes en een loper elk komen ze remise overeen.

Dan, in een eerder gespeelde inhaalpartij, krijgt Fred Jo op zijn bord. Het was een mooie en gelijkopgaande partij waar Jo echt wel beter kwam te staan.

Maar na een foute inschatting door Jo werd de druk van Fred te groot en hield Jo het niet meer. Fred steekt dan ook het volle punt op zak. “het was wel heel plezant”, dixit Jo, en daar spelen we toch voor.

Donderdagavond werd er nog druk geoefend door de aanwezige supporters tot in de vroege uurtjes.

 

Tot donderdag voor meer schaak,

 

Uw Secretaris

Dries

 

 

 

Groep A

Fred        –     Jo                                         1 – 0

Patrick     –     Peter Van der Avort     0,5-0,5

 

Groep B

Jef Wuyts   –     Matthias                        1-0

Nog steeds dolend en ambitieus

In het begin van dit seizoen is Stijn u komen vragen wat u verwacht te zullen klaarspelen in dit toernooi. Nu de eerste ronde er zowat op zit, kunnen we kijken of u uw ambities hebt kunnen waarmaken.
Hoeveel houtschuivers heeft u genadeloos in het stof doen bijten? Hoeveel van uw tegenstanders hebben evenwel mogen bogen op uw mededogen en hebben met opluchting uw uitgestoken hand èn begeleidend remisevoorstel aanvaard? Hoeveel keren daarentegen hebt u pech gehad, of liep uw brein wat minder gesmeerd omdat het vege lijf door krankheid geplaagd werd? Uw opponent had dan ook nog eens geluk die dag en zo hebt u tegen alle verwachtingen in dat punt moeten afgeven. Grr!
Met behulp van software van het Nationaal Bureau voor Schaakstatistiek wist onze redactie een en ander aanschouwelijk voor te stellen:

Blijkt dat het allemaal goed meevalt met het zelfbeeld van onze dolenden. Niemand loopt echt met zijn hoofd in de wolken, en evenmin is bij iemand het worse-than-average effect manifest. Hooguit kunnen we in enkele gevallen zeggen dat de bevraagde in een optimistische bui en vol goede moed was toen hij antwoordde, maar van hoogmoed is zeker nergens sprake. Wel is het frappant, zoals u ziet, dat dit optimisme een karaktertrek blijkt van de schakers die deze eigenschap het best kunnen gebruiken: aan de rechterhelft van het diagram steekt de rode kolom vaker boven de blauwe uit, m.a.w. werden de eigen verwachtingen niet ingelost.

Uitslagen 31 januari 2019

beste schakende medemens,

op deze laatste donderdag van de eerste maand van 2019 troffen acht dolende koningen elkaar om nog puntjes te sprokkelen in de competitie.
Lars deelde het bord met Joan. Joan speelde zeker niet slecht, maar ziet een vorkje over het hoofd waardoor hij een stuk achter komt te staan. Als Lars dan ook nog eens ’n pionnetje voorkomt moet Joan serieus knokken om nog mee te komen, maar Lars speelt de match secuur uit en Joan geeft op.
Jo en Patrick zijn aan elkaar gewaagd en de match gaat lang gelijk op. Tot Jo een pionnetje weet te winnen en er dan voor kiest om de zware stukken te ruilen zodat hij met zijn randpionnetje kan overwandelen. Patrick kan het niet meer aan en legt zijn koning neer.
Bob weet tegen Ad een mooi spel op te bouwen, maar Ad lijkt beter te staan.

Als Ad het paard van Bob onderschat, ziet hij niet dat dit zijn toren en koning kan vorken en geeft op.

En dan zweten Fred en Yves nog op hun bord. Hier is het Yves die eerst een pionnetje weet voor te komen. Het is op dit moment nog niet direct overduidelijk hoe hij het in winst kan omzetten. Yves speelt met het paardenspan en Fred heeft het loperpaar. Even later laten ze een loper en een paard naar de zijkant van het bord verdwijnen en dan heeft Fred ook nog zijn pionnetje achterstand goedgemaakt. Fred biedt remise aan, maar Yves speelt voor de winst. Ze trekken het complexe eindspel in

en het zijn de stukken van Yves die net iets beter samenwerken om Fred mat te zetten.

Dan geef ik ook nog mee dat in een eerder gespeelde partij Geert een vol punt wist te halen op Bob.

Door de anderen werd er nog gelachen en gedronken tot in de vroege uurtjes, en ook nog wat geschaakt. We blijven tenslotte een schaakclub.
Tot schaaks
Uw secretaris
Dries
Groep A
Fred      –        Yves                 0-1
Jo           –      Patrick              1-0
Groep B
Geert       –        Bob                1-0
Joan         –       Lars                0-1
Bob           –         Ad                1-0

Uitslagen 24 januari 2019

Beste medehoutschuivers,

alhier een neerschrijven van de gespeelde partijen van donderdag laatstleden. Het was reeds laat op de avond toen ondergetekende binnenkwam en gedetailleerde verslagen kan ik dan ook niet echt meegeven. Er waren dan ook reeds enkele matchen afgelopen toen ik binnenkwam.

De eerste die ik zag toen ik het schaaklokaal betrad was Bart die mij trots meldde dat hij remise geschoven had tegen Jef Peeters. Hier was het zetherhaling die de uitslag bepaald had.

Matthias en Luc hadden ook reeds hun partij beslecht en hier was het Luc die aan het langste eind trok en de winst in de wacht sleepte.

Ook Fred en Patrick hadden reeds hun match afgewerkt en hier was het Fred die een vol punt mee naar huis nam.

Eerder op de dag hadden Philip en Yves gespeeld en hier was het Yves die het volle punt op zak stak.

Peter Van der Avort speelde sterk tegen Stijn maar moest toch zijn meerdere erkennen in een aanvallend spelende en niet in tijdsnood gerakende Stijn.

En dan zitten Marc Weyts en Jef Wuyts een verbeten strijd uit te vechten. Marc staat een toren tegen een stuk voor maar moet nog zwaar knokken om de sterk samenspelende stukken van Jef te counteren. Ze schuiven secuur richting zet 40 met nog ruim de tijd op de klok. Marc heeft deze tijd hard nodig om de beste zetten uit zijn mouw te schudden en onder de druk van Jef uit te komen. Als Marc dan nog zijn loper tegen het paard van Jef weet te ruilen spelen ze met 6 pionnen elk, ook de dames staan dan nog op het bord.

Marc heeft echter nog twee torens en Jef nog toren en loper. Met deze stukken moeten ze het zien af te maken. Ze schuiven echter tot driemaal toe dezelfde stelling en de uitslag is logischerwijs remise.

Door de aanwezige houtschuivers werd er nog druk gepalaverd en uitbundig gedronken, enkelen wisten ook nog daadwerkelijk wat hout te schuiven buiten competitie.

In de vroege uurtjes van vrijdag trokken de meesten weer huiswaarts.

 

Ik geef nog even mee dat zij die nog partijen te spelen hebben hier tot 21 februari de tijd voor hebben teneinde we de indeling kunnen maken om de tweede ronde te starten.

 

Tot volgende keer voor meer schaak
Uw secretaris
Dries

 

 

 

 

 

Groep A
Philip                                     –              Yves                      0-1

Patrick                                  –              Fred                      0-1

Peter Van der Avort          –              Stijn                       0-1

 

Groep B

Bart                                       –              Jef Peeters        0,5-0,5

Marc Weyts                        –              Jef Wuyts           0,5-0,5

Matthias                              –              Luc                         0-1

Uitslagen 17 januari 2019

Beste schakers,
Heel wat beweging in de club donderdagavond en drie partijen kenden een uitslag.
Zo had Yves een afspraak met de dokter, om hun inhaalpartij te spelen. Yves komt al vroeg in de opening een pion voor en als er dan nog wat materiaal naast het bord verschijnt dat eerst op het bord stond, ziet Patrick geen mogelijkheid om de vooruitgang van Yves’ pionnen te stoppen en legt zijn koning neer.
Lars treft onze voorzitter en ook in deze partij wordt er reeds vroeg in de opening een pion voorgekomen. Lars weet hier een kleine voorsprong op te bouwen

en even later om te zetten in een iets grotere als hij ook nog een loper van Marc weet te snoepen. Marc is op achtervolgen aangewezen, maar als Lars de pionnen van onze voorzitter begint op te kuisen houdt Marc het niet meer en geeft op.
En dan zitten er nog twee kleppers achter hun bord. Hier is het Bart die eerst een pion voorkomt op Ad. Ad wint deze even later terug en beiden heren gaan gelijk het eindspel in. Vijf pionnen en een toren elk, een paard voor Ad en een loper voor Bart. Als even later de torens vertrekken lijkt het dat Ad in tijdnood komt om de 40ste zet te halen. Onze voorzitter neemt even het schrijven van Ad over zodat deze zich op de juiste zet kan concentreren. Bart behoudt zijn kalmte en het is Ad die een klein foutje maakt. Even later heeft Ad nog paard en koning om mee te schuiven en Bart heeft twee aaneengesloten pionnen en een koning. Barts pionnen kunnen de overkant al rieken als Ad opgeeft.
In een gelijk opgaand duel tussen Joan en Matthias gaf Joan ineens een toren cadeau.
Joan kon hier niet meer op terug komen en Matthias pakte de overwinning mee naar huis.
En eerder deze week wist Sebastiaan een openingsvalletje op te zetten voor ondergetekende die er dan ook met open ogen en beide voeten intrapt, en Sebastiaan met het volle punt naar huis laat gaan.
Donderdagmiddag werd ook nog de partij Marc O – Fille gitaar gespeeld. Caissa had misschien wat spinnenwebben uit Marc’s hoofd geblazen, want hij kwam van in de opening goed te staan, en bouwt onverdroten een behoorlijk voordeel op. Het duurt zelfs tot zet 12 (twaalf!) voordat hij een blunder van formaat begaat.

Alle voordeel weg, maar nadeel is er ook nog niet. Philip krijgt weer moed, maar dan beginnen aan de tafel naast hen twee dametjes van samen pakweg driehonderd jaar in een gepassioneerd gesprek en met verve alle irritante eigenschappen van al hun wijlen echtgenoten op te sommen.
Philip, die nog enkele jaren minder levenservaring heeft dan Marc, is hierover nog verbaasd en verliest concentratie. Marc maakt hiervan gretig gebruik om zijn stelling weer op te bouwen en als Philip de witte h-pion richting promotie ziet snellen, hoeft het voor hem niet meer.

Tot volgende week voor meer schaak,
Uw secretaris
Dries

 

Groep A
Yves -Patrick 1-0
Sebbe -Dries 1-0
Marc O -Philip 1-0
Groep B
Marc W – Lars 0-1
Ad – Bart 0-1
Joan – Matthias 0-1

 

Uitslagen 11 januari 2019 (en ’n dienstmededeling)

Beste dolende koningen,

 

Vooreerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Nu de hectische storm rond de eindejaarsdagen geluwd is, waren er weer heel wat schakers paraat om hun matchen af te werken. Alhier dus een verslagje van de gespeelde partijen van afgelopen donderdag. Ikzelf was te druk bezig met te verliezen van Marc Ooms waardoor ik jammer genoeg niet zoveel kan meegeven van de andere partijen. Hopelijk worden deze alsnog ingegeven op de site zodat de anderen kunnen meegenieten van de partijen.

Jef Wuyts had zich tegenover Bart gezet en beiden weten een interessant spel op het bord te zetten tot Jef zijn witte loper insluit en Bart deze gaarne neemt, Bart komt dan een loper tegen twee pionnen voor en het spel gaat voort, maar Jef lijkt wat van zijn melk en geeft even later op.

Fred wist te winnen van Peter De Heldt, in een Spaanse partij. Fred verzamelde kleine voordeeltjes aan een serieus tempo, waardoor zijn overwicht al gauw te groot werd.

Luc heeft weer geLuc gehad tegen Joan.

Jef Peeters moest een puntje laten liggen tegen Ad.

Ondergetekende kon niet winnen van Marc Ooms.

Materiaalmeester Bob had het knap lastig tegen een sterk spelende voorzitter. Marc Weyts werkt het secuur af en werkt rustig naar de mat toe en Bob geeft op.

Dan zitten er nog twee mannen rustig achteraan op hun bord te zwoegen. Stijn heeft twee pionnen voor tegen Jo. Maar de onverbiddelijk voorttikkende klok doet Stijn in tijdsnood komen en Jo weet deze pionnen dan ook al gauw terug te winnen. Even later weet Jo zelfs de dame van Stijn te ruilen tegen een toren en begint hij aan de opkuis van Stijns pionnenstelling. Stijn heeft dan nog twee torens en een eenzame pion. Jo mag spelen met dame, toren en vier pionnen. Uiteraard mag elkeen ook nog besluiten om zijn koning te verzetten, we zijn tenslotte dolende koningen. Maar de druk wordt te veel en Stijn en hij geeft op. Het is de eerste verliespartij voor Stijn.

Ik kan ook nog even meegeven dat Geert gespeeld heeft tegen Luc op een eerdere datum. Luc besluit om gewaagd te spelen en de meest ongewone zetten uit zijn mouw te schudden om hierdoor Geert in verwarring te brengen. Het luct en Luc steekt het volle punt op zak.

Dan werd door de aanwezige schakers het nodige gerstenat verzet en lachen en dronken we tot in de vroege uurtjes.

 

Ook geef ik nog even mee dat 21 februari ten laatste alle partijen ingehaald moeten zijn zodat we tijdig kunnen beginnen aan de indeling voor de tweede ronde.

 

Tot schaaks,

Uw secretaris

Dries

 

 

 

Groep A

Fred                      –              Peter De Heldt                 1-0

Stijn                      –              Jo                                           0-1

Dries                     –              Marc Ooms                        0-1

 

Groep B

Jef Wuyts           –              Bart                                       0-1

Luc                         –              Joan                                      1-0

Jef Peeters        –              Ad                                         0-1

Bob                       –              Marc Weyts                       0-1

Geert                   –              Luc                                        0-1

 

uitslagen 27 december 2018 (en enkele van eerder gespeelde partijen)

Beste schakers,

Afgelopen donderdag werden, ondanks de drukte en het lawaai in café St. Pieter, zes partijen in alle sereniteit afgewerkt.
Toen ik binnenkwam was er reeds één partij afgewerkt, Peter Van der Avort had een narrenmat aan zijn broek van oppernar Fred.

 

Bart zit tegenover Bob en beide heren spelen secuur en nauwgezet, Bob weet de druk op de stelling van Bart op te voeren en deze laatste houdt het niet meer waardoor hij opgeeft.

Peter De Heldt zit aan tafel bij Patrick en ze zetten een evenwichtig spel op het bord. Als Peter een toren voorkomt, geeft Patrick op en keert Peter tevreden huiswaarts met het volle punt.

Jo en Kristof zijn in een interessant spel  verwikkeld. Er worden niet echt blunders gemaakt aan beide zijden, maar Jo weet secuur de druk op Kristofs stelling op te bouwen.

Als even later Kristofs dame geruild wordt tegen een toren van Jo legt Kristof zijn koning neer en steekt Jo het volle punt op zak.

Marc Ooms heeft een zware dobber aan Yves. Het is een gelijk opgaande partij en Marc weet wel druk uit te oefenen op de stelling van Yves die hierdoor voortdurend moet verdedigen.

Marc kan echter geen doorbraak forceren en beide heren komen dan ook remise overeen.

En dan zitten er nog twee kleppers te zweten op hun bord. Ad en Jef Wuyts maken het elkaar niet gemakkelijk. Ad weet al vroeg in de partij een pionnetje voor te komen, zonder dat dit Jefs stelling echter fel verzwakt. Naar het eindspel toe heeft Jef nog twee paardjes die goed samenwerken om het paard en loper van Ad hun bewegingsvrijheid te beknotten. Maar Ad speelt secuur door en weet nog een pion te snoepen en even later ook zijn loper tegen een paard van Jef te ruilen. Jef stelt hier remise voor omdat hij het ook niet meer ziet om alsnog winst uit zijn hoed te toveren. Ad speelt gewoon voort en weet even later nóg een pion te snoepen. Hoewel het rumoer in het café dan ongekend hoge decibels bereikt weet Ad toch nog kalm te blijven. Hij tovert een mooi vorkje op het bord en Jef geeft op.
Vorige week was ondergetekende afwezig waardoor ik de uitslagen van de eerder gespeelde partijen enkel kan doorgeven zonder verdere uitleg.

Philip wist te winnen van Peter Van der Avort in een inhaalpartij uit ronde 3.

Kristof wist een vol punt te halen op Sebastiaan.

Peter De Heldt kon niet winnen van Sebastiaan.

Ad wist een vol punt in de wacht tegen Dusty.

En Sebastiaan wist te winnen van Patrick.

De genoemde partijen mogen steeds ingevoerd worden op de site zodat elkeen kan meegenieten van ongetwijfeld mooie partijen.

Dan rest mij nog enkel namens het bestuur iedereen een prachtig eindejaar toe te wensen en het beste te wensen voor het nieuwe jaar.

Tot volgend jaar voor meer schaak!

Uw secretaris,

Dries

Groep A

Philip                                    –              Peter Van der Avort      1-0

Jo                                          –              Kristof                                  1-0

Sebastiaan                         –              Patrick                                 1-0

Marc Ooms                        –              Yves                                      0,5-0,5

Peter De Heldt                 –              Sebastiaan                         0-1

Peter De Heldt                 –              Patrick                                 1-0

Peter Van der Avort         –              Fred                                      0-1

Sebastiaan                         –              Kristof                                  0-1

Groep B

Ad                                         –              Dusty                                   1-0

Bart                                       –              Bob                                       0-1

Ad                                         –              Jef Wuyts                           1-0