Uitslagen 9 november 2017

Beste medeschakers,
10 koningen daagden op om hun partijen in de competitie te spelen.
Vooreerst was daar de match tussen Lars en Bart. Toen ik pas om half negen de zaal betrad stonden zij een 15-tal zetten ver in het spel en had Lars Bart serieus onder druk staan. Bart ziet de uitzichtloosheid van de situatie in en legt zijn koning omver. Bart had een flatertje geslagen en Lars maakt hier dankbaar gebruik van om een vol punt binnen te rijven.
Onze voorzitter zit tegenover Jef Peeters om een partij uit ronde drie in te halen. Beide heren gaan gelijk op en even later heeft Marc het loperpaar in handen en Jef heeft twee paardjes om mee te springen, alles is nog mogelijk, de stelling staat gelijk. Na heel wat geruil van stukken maakt Marc een misrekening en blijft achter met een stuk achterstand. Jef weet deze situatie maximaal te benutten en wint verdiend.
Tussen Jo en Manu ontstaat er een mooie stelling waarin Manu duidelijk de overmacht heeft en een prachtig spel tevoorschijn tovert met zijn loperpaar. Hier heeft Jo geen antwoord op en geeft op.
Dan was er de match tussen Maurits en Peter De Heldt. Hier heeft Maurits steeds de overhand met een paar pionnen en een stuk voor. Peter weet het nog te rekken maar uiteindelijk moet hij de duimen leggen tegen een sterk spel van Maurits.
Maar dan zijn de kleppers van de avond nog bezig. Luc zit tegenover een Fred die het hem knap lastig maakt. zowat heel de match door moet Luc het zien te doen met een pion minder, maar tegen het eindspel wint hij deze terug. beide heren gaan het eindspel in met 5 pionnen elk. De aanwezige supporters zetten de stelling elders op en laten hun analytische geest spreken om te zien wie er hier sterker uitkomt, want dat lijkt toch wel Fred te zijn. Luc biedt nog remise aan, maar Fred wil een vol punt halen en speelt door.

Een sfeervolle weergave van behendig gelaveer met aan de wal de betere stuurlui.

Hij weet de juiste zet te vinden en Luc geeft op.

Ook nog een welgemeende proficiat aan Marc Ooms die, hoewel geveld door ziekte, toch tijd vond om ons allen te trakteren voor zijn verjaardag! Schol en proficiat!
Dan werd er nog geoefend door de andere dolende koningen, ook wel gedronken, maar vooral gelachen, kortom het was een geslaagde avond!

Even nog een melding maken voor het instellen van de klokken vóór men a​an een partij begint. Deze dienen ingesteld te worden op half vijf (of half het uur voor de “astranten”​ onder ons). Dit is maar dat men kan zien dat de vlag valt na 1u30 bij veertig zetten. Zij die met een digitale klok spelen: deze dient ingesteld worden op 1u30. na dit anderhalf uur begint zij op te tellen. En vergeet ook niet om steeds na gebruik van de digitale klok deze uit te zetten alvorens ze weer in de kast gezet wordt. Waarvoor dank.

​Dan ook nog even een kanttekening over “rumoer” tijdens de matchen. Wij zijn geen TuSK alwaar men verondersteld wordt om algehele stilte aan te houden. Praten mag dus, maar hou dit wel binnen de perken en roep dus niet. Shhh zeggen tegen zij die wel de ondergrens voor lawaai overschrijden mag dus wel, maar ga dan zelf achteraf niet roepen of luid praten.
Dit alles even geheel terzijde…​
Tot donderdag voor meer schaak!
vriendelijke schaakgroeten
uw secretaris Dries
​Groep A
Jo            – Manu         0 – 1
Maurits – Peter DH   1 – 0
Lars        – Bart            1 – 0
Groep B
Jef P.    – Marc            1 – 0
Luc        – Fred            0 – 1

uitslagen 26/10\’17

Beste schakende dolers,

Maar liefst vijf houtschuivende koningen kropen gisteren achter een bord om partijen in de competitie af te werken. Ik heb zelf een vooruitgeschoven partij uit ronde 9 reeds afgewerkt waardoor ik niet alle partijen even nauwgezet heb kunnen volgen, het merendeel dat ik uit mijn duim/pen zuig, is dan ook “van horen zeggen”.

Maurits zit tegenover Giuseppe voor een mach ui ronde drie. Hoewel de partij schijnbaar gelijk opgaat, blundert Giuseppe en Maurits weet een vol punt te scoren tegen de kneusjeskampioen van vorig jaar.

Ad speelt een partij uit ronde vijf tegen Fred. Hier schrok Fred zó van pionverlies dat ie nog niet goed en wel van de schrik bekomen was en daarna ook nog eens een toren verliest. 0-1 voor Ad.

Peter Van der Avort haalt een match uit ronde twee in tegen Jef Wuyts. De partij gaat lang gelijk op maar Jef weet halverwege de partij een pion voor te komen en deze weegt in het eindspel te zwaar door waardoor Peter uiteindelijk zijn koning omlegt.

Luc heeft tot op heden nog geen succes gekend met vooruitgeschoven partijen en kruipt dus met een klein hartje achter het bord alwaar hij tegen mij een partij uit ronde negen afwerkt. Door een klein foutje van mijnentwege (of zijn geLuc?) in de opening komt Luc echt wel een stuk voor te staan. Ik maak nog even een dreiging
die Luc weet te pareren en ik geef op.

Dan zitten Jef Peeters en Kristof nog te zweten op hun partij uit de eerste ronde. beide heren nemen hun tijd en weten een complexe stelling op het bord te toveren. Het eindspel met lopers van ongelijke kleur ziet er nog even remise-achtig uit. Even later lijkt Jef met wit de overhand te krijgen, door een voorzichtig zetje dat wat té defensief lijkt, verliest hij echter het initiatief en weet Kristof de partij naar zich toe te trekken en het volle punt binnen te slepen.

Afgelopen woensdag wisten Fred en Philip hun partij uit ronde drie af te werken. Fred heeft deze gewonnen.

 

Dan waren er nog schakers die hun keel kwamen smeren en hun schaakkwaliteiten kwamen bijschaven. Evenals de nodige commentaar te leveren op het geflater op de zwart-witte borden. Wat is dat van de beste stuurlui en de wal?

 

 

Tot Schaaks

Uw Secretaris

Dries

 

Groep A

Maurits – Giuseppe      1-0

PVdA   –  Jef W           0-1

 

Groep B

Jef P.  – Kristof           0-1

Fred  –  Ad                  0-1

Fred  – Philip               1-0

Dries – Luc                  0-1

Uitslagen 19/10\’17

Beste houtschuivende medemens,
Nog even gauw het verslag van afgelopen donderdag in jullie mailbox droppen, voor we het weten is het weeral schaaktijd en dien ik twee verslagen af te werken.
Dat ik achter sta heeft echter niets te maken met de gespeelde partijen.
Ik was afgelopen donderdag niet stipt acht uur aanwezig, maar toen ik rond half negen kwam binnengewaaid, was de partij tussen Marc O. en Luc reeds gespeeld, er was iets met een Spaanse opening alwaar Marc naar het schijnt flaterde en Luc die in een Spaanse furie hier korte metten mee maakte… 0-1 voor Luc.
Karel zit tegenover Patrick en de partij lijkt echt volledig gelijk op te gaan. Tegen het eindspel, als elk nog een handvol pionnen en één toren heeft, biedt Patrick ook remise aan. Karel zegt echter dat ie één pion méér in zijn bezit heeft en wil doorspelen. Hierop flatert Patrick door zijn toren één vakje verkeerd door te schuiven en het volle punt gaat naar Karel. 1-0 voor Karel.
Jef Wuyts heeft het moeilijk tegen een sterk spelende Lars en hoewel de partij lang gelijk lijkt op te gaan, is het toch Lars die het initiatief neemt en uiteindelijk het volle punt weet binnen te halen. 0-1 voor Lars.

Fred zit tegenover Jef Peeters en maakt het Jef echt niet gemakkelijk. Jef lijdt al gauw pion verlies en lijkt in een compleet kapotgespeelde stelling terecht te komen, maar hij bijt door en houdt koppig stand tot Fred iets mindere zetjes op het bord zet en Jef een remise in de wacht weet te slepen.

En dan de familieclash. Bart Van der Avort zit tegenover zijn vader, Peter Van der Avort, en hij heeft een appeltje te schillen na zijn verlies van vorig speelseizoen. Tegen zet twintig sneuvelt maar pas de eerste pion en beide heren zitten in een complexe stelling. Peter neemt zijn i pod ter hand en met goede muziek

slaat hij Bart uit het lood en na een iets mindere zet van Bart kantelt de partij in het voordeel van senior. Maar dan moet Peter het nog weten af te maken. Hij maakt geen fouten meer en weet het volle punt binnen te rijven. 0-1 voor Peter.

Dan werd er vrijdag ook nog een match gespeeld tussen Sebastiaan en Joan. Sebastiaan wist Joans dame te schaken na zet 13 waarop Joan opgaf. 1-0 voor Sebastiaan.
Tot schaaks
Tot donderdag
uw secretaris Dries
Groep A
Jef W.   –  Lars       0-1
Karel    – Patrick     1-0
Bart     – peter VdA 0-1
Groep B
Marc O.   – Luc          0-1
Fred        – Jef P       0,5-0,5
Joan      – Sebastiaan   0-1

uitslagen 12/10\’17

Beste medehoutschuivers,

Afgelopen donderdag werden er drie partijen uit de competitie afgehandeld.
Kristof zit tegenover onze voorzitter voor de match uit ronde vier en Marc W lijkt al snel voor te komen door een stuk tegen een pion te kunnen ruilen. Maar even later wint Kristof dit nadeel terug en beide heren gaan een interessant eindspel in. Hier maakt Marc echter een foutje door zijn koning binnen de pionnenstelling van Kristof te manoeuvreren waardoor Kristofs toren de mat kan geven. 0-1 voor Kristof.
Een andere vooruitgeschoven partij was deze uit ronde zeven tussen Jef P. en Luc. Hier lijkt Luc echt wel in de betere stelling te komen en hij waant zich in een luxepositie, maar door een zwaar flatertje verandert Lucs positie in een oogwenk en Luc geeft een toren cadeau en Jef krijgt de partij met een grote strik er rond aangeboden. 1-0 voor Jef P.
Op dat moment zijn Peter VdA en Peter DH nog op hun partij aan het zweten.  Ze leek lang gelijk op te gaan, maar PVdA weet naar het einde toe zijn pionnenstelling beter te benutten en PDH geeft op als hij ziet dat er een pion echt op promoveren staat. 1-0 voor PVdA.
Dan waren er ook nog supporters die gerstenat kwamen nuttigen en oefenen tegen dat het hun beurt is in de competitie…

Tot schaaks,
tot snel
uw secretaris
Dries

Groep A
ronde 6
Peter VdA – Peter DH 1-0

Groep B
ronde 4
Marc – Kristof 0-1
ronde 7
Jef P. – Luc 1-0

Uitslagen 05\10/’17

Beste dolende schakers,

Veertien leden vonden gisteren hun weg naar een schaakbord om hun partij in de competitie af te handelen, enkele anderen kwamen gewoon om te oefenen, te supporteren en de keel te bevochtigen.
Vooreerst was daar de partij tussen Giuseppe en Karel. Giuseppe wist in de opening reeds een pion te snoepen en daarna nog een stuk. Ondertussen neemt hij het initiatief om een uitgekiende aanval op Karels koning in te zetten waarna Karel zich genoodzaakt ziet op te geven en zijn koning omver te leggen. 1-0 voor Giuseppe.
De volgende match die gedaan was, was deze tussen Joan en Jef Devocht. Joan geeft een vroeg kerstcadeautje na een flatertje waarop Jef dit afstraft en de overwinning binnenhaalt.
Tussen Bart en Patrick gaat het lang gelijk op tot ook hier een flater geslagen wordt, deze keer door Bart.  Patrick twijfelt niet en haalt het volle punt binnen na gretig hiervan geprofiteerd te hebben.
Een volgende match die een uitslag kende, was deze tussen Luc en Ad. Deze match blijft spannend en lijkt lang gelijk op te gaan.  Luc biedt zelfs een remise aan, maar op zet 38 doet Ad een stijntje en gaat hij door zijn tijd.  De vlag valt en Luc rijft een vol punt binnen.
Bob zit tegenover Manu een partij volgens “de boekskes” te spelen. hij heeft zin in een philidor met de leeuwenklauw verdediging. Maar het blijkt uiteindelijk slechts een poezelig pootje van een kitten te zijn en Manu neemt het centrum en de winst mee naar huis…
Onze voorzitter was tegenover Sebastiaan gaan zitten om hun tweede ronde af te werken. Een agressief spelende Sebastiaan doet Marc meteen terugplooien op een zeer defensief spel, maar dat heeft hij zelf graag om van daaruit terug te vechten. Sebastiaan weet echter van geen ophouden en weet uiteindelijk een vol punt in de wacht te slepen.
En dan zitten Stijn en Maurits nog over hun bord gebogen. Stijn heeft geen last van klokstress en handelt zijn eerste 40 zetten netjes binnen het anderhalf uur af. Maar ook Maurits neemt zijn tijd en beide heren zweten een complex eindspel uit. Ze hebben elk nog een zwarte loper, een handvol pionnen en een dolende koning ter hunner beschikking. Stijn heeft met zeven pionnen, tegenover zes voor Maurits wel een licht voordeel. Hoewel het er remise-achtig uitziet, weet Stijn na afruil van de lopers even later toch te promoveren (zo rond half één) en haalt hij de overwinning binnen.
Door de overige aanwezigen werd dan nog wat gekeuveld, gelachen en gedronken tot het café zonder Duvel zat waarop we besloten om toch maar het pand te verlaten.
Tot volgende keer voor meer schaak…

 

Vriendelijke groet,
Uw secretaris
Dries

 

Groep A
Manu      –  Bob       1 – 0
Giuseppe – Karel      1 – 0
Patrick  –    Bart        1 – 0
Stijn      –  Maurits     1 – 0

 

Groep B
Luc    –       Ad           1 – 0
Joan   –    Jef D.          0 – 1
Marc W. – Sebastiaan 0 – 1

uitslagen 28\09/’17

Beste schakers,
Zo groot de opkomst vorige week was, zo kalm was het gisteren.
Slechts twee partijen werden afgewerkt.
Fred plaatste zich tegenover Joan om hun eerste partij af te handelen. Hier heb ik niet echt veel van gezien maar naar het schijnt heeft Fred iets met een vork gedaan en een paard. Hierdoor verloor Joan een toren en uiteindelijk de partij, 1-0 voor Fred.

iets doen met paard en vork

Ondergetekende kreeg Kristof op z’n bord. Het was een spannende match die lang gelijk opging, tot Kristof een pion voor kwam te staan en ik schrik kreeg van de dreiging die uitging van de zware stukken van wit die allen gericht waren op mijn lang gerokeerde koning. Maar Kristof kreeg ook schrik van een potentieel pionverlies en plooide terug in een defensief spel waardoor ik me kon herpakken en uiteindelijk dreigde te promoveren waardoor Kristof opgaf.
Dan ook nog even melden dat vorige week Ad gewonnen heeft van Philip.
Tot donderdag voor meer schaak…
Groetjes
uw secretaris
Dries
Groep B
ronde 1
Ad – Philip     1-0
Fred – Joan     1-0
ronde 3
Kristof – Dries  0-1

Uitslagen eerste speelavond 21/09/’17

Beste houtschuivende vrienden,
Een overweldigende opkomst van schaaklustigen op onze eerste speelavond. Maar liefst acht borden werden er bezet om de eerste partijen van het seizoen af te werken. En dan waren er ook nog enkelingen die gewoon wilden oefenen tegen dat zij voor echt moesten.
Ik had het zelf te druk met mijn eigen tegenstander waardoor ik niet echt goed heb kunnen volgen wat er op de andere borden gespeeld werd. Waar ik uitleg van de betrokken partijen heb gekregen kan ik dit wel meegeven, anders hoop ik dat er goed genoeg genoteerd is geweest zodat we op de site de desbetreffende partijen kunnen volgen.
De eerste partij van de avond die een uitslag kende was meteen een remise tussen Jef W. en Patrick. Naar eigen zeggen, volgens Jef, stond Patrick echt wel beter en vond Jef het een beetje onverdiend.
Maar het half punt is binnen.
Dan de volgende partij die een uitslag kende was die tussen Marc O. en Matthias. Hier was het een winstpartij voor wit.
Tussen Bart en Giuseppe wist Giuseppe de winst binnen te halen voor zwart.
In de Partij tussen Marc W. en Jef D. wist Jef halverwege een pionnetje te snoepen. Hoewel de partij voor de rest redelijk gelijk opgaand was, woog deze ene pion toch zwaar door en Jef haalde een vol punt punt binnen.
Maurits plaatste zich tegenover Manu om al een partij uit ronde 7 af te werken en hier wist onze kampioen der kampioenen aan het langste eind te trekken.
Bob kreeg nieuwkomer Lars tegenover zich en had zijn handen vol met een sterk spelende Lars die een sterk spel uit zijn mouw schudde en Bob het knap lastig wist te maken. Uiteindelijk moest Lars toch opgeven.

Sebastiaan speelde zijn eerste match tegen ondergetekende en hoewel het een plezante match was (daar komen we voor), maakte ik toch enkele foutjes die Sebastiaan maximaal benutte om uiteindelijk mij af te drogen.
Dan zijn er zeven partijen gespeeld, reeds een handvol schakers naar huis en blijven twee sterkhouders in een hoekje vechten voor een vol punt. Jo zit tegenover een Peter VdA die het hem knap lastig weet te maken. Beide heren hebben in het eindspel nog een dame en twee torens elk, maar Jo heeft een pion meer, als even later nog een pion sneuvelt in het strijdtoneel werpt hij de handdoek op het bord.
Het was een geweldige start van wat een veelbelovend seizoen lijkt te worden. Tot volgende week voor meer schaak.
Vriendelijke groet
uw secretaris
Dries
uitslagen:
Groep A
Jo – Peter VdA         1-0
Bob – Lars                1-0
Bart – Giuseppe        0-1
Jef W.- Patrick       0,5-0,5
Maurits – Manu (R7) 0-1
Groep B
Marc W. – Jef D.       0-1
Marc O. – Matthias   1-0
Sebastiaan – Dries     1-0

Verslag ledenvergadering 7/09/2017

Beste Leden,

 

 

Een grote opkomst voor een belangrijke start van het nieuwe speelseizoen. Maar liefst 18 leden (en 2 nakomertjes) wilden inspraak hebben bij de start van het nieuwe speelseizoen.

Voorzitter Marc opent de vergadering met een welkomstwoordje en geeft dit dan direct aan Luc die de competitie uit de doeken doet. We zullen met 26 spelers aan de start van de competitie verschijnen wat maakt dat we zullen starten met 2 groepen van 13 spelers nadien worden deze in de tweede helft ook weer gesplitst in twee groepen van kampioenen en kneusjes. Bart legt hierbij ook even duidelijk uit waarom deze twee op het einde samengevoegd worden. Dit is enkel om de indeling te maken naar het nieuwe speelseizoen toe waarbij de even tegen de oneven zullen uitkomen (1,3,5,… in groep A en 2,4,6,.. in groep B). De rangschikking van de kampioenen en de kneusjes blijft wel hetzelfde voor de einduitslag, maar dat sommige kneusjes meer punten halen dan sommige kampioenen is dus niet meer dan normaal in een competitie waar we allemaal zo aan elkaar gewaagd zijn.

Aansluitend doet penningmeester Bart ook nog het spaarboekje open over onze financiële toestand. We hebben 1238,38 euri in kas waarbij er nog 73 afmoet voor het treffen tegen TuSK en de huidige tournee générale.

Aansluitend worden ook de kampioenen gehuldigd. Manu en Giuseppe krijgen een uniek aandenken aan hun overwinning in hun groep van “artist in residence” Bob Roes. Het stelt een schaakbord met de denklijnen voor.

Ook worden er nog bloemen gegeven aan Ria voor het openstellen van haar tuin (en die van penningmeester Bart) voor de geslaagde editie van de schaakbarbecue afgelopen zaterdag.

Dan worden de handjes op elkaar gezet voor Marc Ooms die de site van de dolende koning beheert (samen met den Alain).  Ook wordt nog even vermeld dat de historische database van de club hierop terug te vinden is alleen blijkt de periode 2012-2015 een hiaat te zijn in de continuïteit van dit alles, dus mensen die nog ergens notatieformulieren hebben rondslingeren (jazeker, noteren kan handig zijn) mogen dit ingeven op de site, Marc heeft het heel duidelijk stap voor stap uitgelegd, maar doorsturen kan ook.

Dan meldt Marc ook nog even dat de club in 2018 haar 15 jarig jubileum mag vieren, hier zal ten gepaste tijde ook nog een barbecue voor georganiseerd worden waar de vele oud-leden die de club rijk is ook op uitgenodigd zullen worden.

Als dan ook nog eens een rondvraag wordt gedaan wie zich geroepen voelt om het bestuur van de club te versterken blijkt iedereen tevreden met de huidige paljassen die de club besturen. Waarschijnlijk vinden ze dus wel dat we goed werk leveren.

Dan wordt een rondvraag gedaan of er toch nog dingen gezegd willen worden. Jef D. meldt meteen dat hij bij zijn 80ste verjaardag een enkeltje richting Spanje gewonnen heeft.

De volgende die iets te melden heeft is onze webmaster Marc O. die vraagt om bijdragen voor de site, alles schaakgerelateerd (of clubgerelateerd) mag.

Dan komt Stijn terug op de uitleg van Bart. Maar zoals reeds gezegd, worden de uitslagen van het speelseizoen enkel samengenomen voor de indeling van het volgende speelseizoen. De Kampioenen behouden hun plaats binnen het kampioenenspoor en de Kneusjes binnen het hunne.

Dan komt Philip melden dat door zijn lesrooster hij haast nooit op donderdag kan spelen, maar wel heel bereid is om tot een overeenkomst te komen teneinde een andere speeldag te vinden met zijn tegenstander. Wij zijn gewoon heel blij dat hij toch meedoet.

Het volgende lid dat het woord neemt is Matthias. Hij zegt dat hij met de late shift staat en toegeeflijk wil zijn naar Kristof toe voor na Nieuwjaar, maar de eerste ronde (die loopt tot ergens in maart) ligt dan toch al vast, het is wel een mooi gebaar om zo attent te zijn.

Materiaalmeester Bob begint over de 4 tikklokken die onderweg zijn. Besteld, maar nog niet geleverd.

Kampioen Manu begint over zijn bibliotheek schaakboeken die een andere eigenaar moeten vinden. Verscheidene leden steken hun hand op teneinde hun interesse te uiten in deze schat aan informatie. Bart oppert dat er nog genoeg plaats is in onze schaakkast voor een kleine bibliotheek, de titels kunnen meegedeeld worden op de site.

Tot op heden is er nog steeds niets gezegd over noteren tot Peter Van der Avort er in slaagt om het er tóch over te hebben. Aangezien alle vorige ledenvergaderingen hier reeds uitgebreid over gediscussieerd is geweest (en dus alles kan teruggevonden worden in de eerdere verslagen die hierover verstuurd zijn geweest), besluit het bestuur om voltallig deze nutteloze discussie aan ons voorbij te laten gaan en voltallig te gaan terrassen tot we zeker weten dat het er niet meer over gaat.

Als we dan terugkomen kan er een rondje van de club gegeven worden en Marc sluit een vlekkeloos verlopen vergadering.

Na de groepsfoto wordt het nodige gerstenat geconsumeerd, de dapperen schaken een potje en er wordt nog gelachen en gepraat.

Half tien en al vergaderd, een succes!

 

Vriendelijke schaakgroet

Uw secretaris,

Dries

Schaakbarbecue 02/09/2017

Beste leden,

Alhier niet echt een sfeerverslag of getrouwe weergave van wat we een zeer geslaagde editie van de schaakbarbecue kunnen noemen. Gewoon een vermelding van de belangrijkste zaken en de uitslag van de kampioenensimultaan.
de afwezigen hadden ongelijk een geldige reden.
Penningmeester Bart en zijn vrouwke Ria stelden hun riante tuin ter beschikking van de schaakclub om een gezellig samenzijn met de nodige drank en lekker eten te voorzien. Er werd gekeuveld en gelachen, gegeten en gedronken, maar toch keek iedereen uit naar de simultaan. Na een opulente maaltijd, bereid door een zeer toegewijde Bart, werd de simultaan een waardig dessert.
Er waren zelfs twee kampioenen aanwezig om deze te geven, Giuseppe bij de Kneusjes en Manu bij de kampioenen. Maar toch werd er na een kort overleg besloten dat Manu alle 12 de borden voor zijn rekening zou nemen. Aangezien ik zelf te hard op mijn bord bezig was met verlies te lijden (waarschijnlijk door gebrekkige nachtrust, een flauw excuus, maar het is er een) kon ik dus niet echt zien waar op welk bord fouten, blunders dan wel geniale zetten gespeeld zijn.
Ik beperk me dan ook tot te zeggen dat er winst was er voor de twee Peters, Luc en Giuseppe. Fred wist een remise te halen. De rest (de twee Marcen, Bob, Bart, de twee aanwezige Jeffen en Dries) gunde Manu een vol punt.
7,5 op 12, toch geen slechte score voor Manu.
Nadien werd er nog wat gedronken en gelachen, hoewel de avond toch al echt wel vergevorderd was en ondergetekende te horen kreeg dat zijn assistentie vereist was om een huilende zoon tot bedaren te brengen besloot ik het hierbij te laten en de nacht aan de doorzetters te laten hoewel achteraf is gebleken dat zij ook niet zó lang meer hebben doorgezet.

Vriendelijke groet,

Uw secretaris Dries

Enkele foto’s van deze gebeurtenis zijn op de site terug te vinden als men goed zoekt. Mogelijks komen er nog wat foto’s bij.

Algemene ledenvergadering

Beste schaakliefhebbers,

Hij is weer voorbij, die (mooie?) zomer. Dat betekent dus niet alleen dat de scholier met frisse tegenzin weer richting schoolbanken trekt, maar vooral dat de dolende koningen reikhalzend uitkijken naar hun wekelijkse portie schaak.
Maar we starten dus niet zomaar met een competitie vooraleer we de algemene ledenvergadering belegd hebben.
Hierbij dus een herinnering om met z’n allen massaal aanwezig te zijn volgende week donderdag 7 september, we starten deze vergadering naar aloude gewoonte zo rond het tijdstip waarop de Sint Pieterskerk 8 keer slaat, maar dan wel als de zon reeds in het westen staat.


De competitie zal dan van start gaan op 21/09, de juiste paring zal tijdig meegedeeld worden.

Vriendelijke groet
uw secretaris