Open Leuven 2019, deel 3Een doler op Open Leuven 2019

Wedervaren van Bart Van der Avort op Open Leuven, deel 3

ronde 3: Bart Van der Avort – Peter Cant

Na de teleurstellende resultaten van de eerste 2 ronden ging de Witspeler tegen de filosofisch klinkende man, – althans in naam– op zoek naar eerste punten gewin.

Open Leuven 2019, deel 2Een doler op Open Leuven 2019

Wedervaren van Bart Van der Avort op Open Leuven, deel 2

ronde 2: Pieter Stroobant – Bart Van der Avort

Na de partij uit ronde 1 ging de Witspeler aanvankelijk met een redelijk goed gevoel naar huis. Overtuigd dat hij weliswaar goed uit de opening gekomen was, maar simpelweg tegen een betere tegenstander het bijltje had moeten leggen.

Bij aankomst op zijn logement – dank u wel lieve zus – vertelde de computer hem het blunderfeest uit eerdere post. Afin, een beetje meer voorzichtheid was geboden, vond hij.

Open Leuven 2019 Ronde 1Een doler op Open Leuven 2019

Wedervaren van Bart Van der Avort op Open Leuven, deel 1

Zoals menigeen onder u weet is ondergetekende vorig jaar in de herfst een schaakje gaan spelen op het Open Leuven. Dit jaar werd de 31e editie van het toernooi georganiseerd en zouden de partijen meetellen voor ELO rating.
Vorig jaar heb ik mij daar geweldig goed geamuseerd, vandaar dat ik me dit jaar opnieuw heb ingeschreven.

Ronde 1: Bart Van der Avort N.C. – Maarten Wouters 1780

De witspeler opent met 1 e4 en zwart antwoordt met de Franse verdediging

Uitslagen 10 oktober 2019

Onderstaand bericht heeft de extra verdienste dat het een woord bevat dat maar één enkele treffer geeft wanneer het gezocht wordt met google. Ik heb het woord daarom weergegeven als afbeeldinkje; anders zou het twee keer op internet staan, en dat zou onrecht doen aan de aan de inventiviteit van onze hooggewaardeerde secretaris Dries. Als je op het woordje klikt, zie je een schermafdruk van de unieke vindplaats.
Het is net geen googlewhack, maar toch uniek.

Beste schakers,
Een magere opkomst gisterenavond, misschien dat de zoetgevooisde gitaarklanken van Philip het merendeel van de schaaklustigen een andere kant van Turnhout opdreef. Er werden dan ook maar twee partijen afgewerkt.
Marc Ooms kreeg Jo op zijn bord. De partij ging redelijk gelijk op, maar Jo dreef de druk op de ketel op en Marc bezweek onder de toenemende druk waarna ie wijselijk zijn koning neerlegde.
Ondergetekende kreeg Peter Wouters voor zich en wij belanden na een 20-tal zetten in een compleet dichtgemetselde stelling alwaar we geen van beiden een uitweg zien die blijkt. We schuiven wat heen en weer, komen tot drie maal toe in dezelfde stelling terecht en komen dan maar, tevreden, remise overeen.
Met zo weinig aanwezige schakers was het spokenuur nog niet eens in zicht toen de laatste schaker het lokaal verliet….

Tot schaaks,

Uw secretaris
Dries

Groep A
Marc O – Jo 0-1
Dries – Peter W. 0,5-0,5

Verslag Algemene Ledenvergadering

Beste schakers,

Donderdag laatstleden kwamen we gezellig bijeen om middels een algemene ledenvergadering het nieuwe speelseizoen een aanvang te laten nemen.
Onze voorzitter neemt het woord meteen om te zeggen dat we een uitzonderlijk rustig jaar achter de rug hebben zonder noemenswaardige problemen en nodigt ineens de nieuwe gezichten uit om zich voor te stellen. Tom Verheyen bijt de spits af, hij komt helemaal uit het verre trappistenland om bij ons te komen spelen, dan is het Peter Van Dyck die het woord neemt om zich voor te stellen, Marc stelt voor om hem “de pier” te noemen daar er anders een overschot aan Peters de club bevolkt. Immanuel stelt zich in het Engels voor, hij is een schakende priester die zich komt relaxen achter het schaakbord tussen zijn broeders. Jef Devocht stelt zich op zijn ongedwongen en ludieke manier voor en Peter “TuSK” Wouters maakt het kwartet Peters compleet.
Dan is het aan de club om er ene op te doen, onze voorzitter grapt nog “’t is van uw eigen centen, dus pakt wat je wilt!”… Nadat de dorstigen gelaafd zijn, is het tijd voor de kampioenenhuldiging. Onze artist in residence Bob heeft twee mooie kunstwerkjes vervaardigd met het schaakspel als thema. Enkel kampioen der kampioenen, Yves is er om dit in ontvangst te nemen. Koning Kneus Jo zijn werkje zal in de kast worden bewaard.
Dan is het woord aan onze toernooileider om ons te verheugen met het blijde nieuws dat we exact 24 spelende leden hebben, hierdoor is de indeling en het speeltempo hetzelfde als vorig jaar. Ook het materiaal voldoet nog en is voldoende aanwezig, enkel de notatieformulieren dienen wel dringend aangevuld te worden. Iedereen die kan zal een beetje doen en dan geraken we ook wel vooruit.
Vervolgens neemt onze penningmeester het woord om te melden dat onze club kerngezond is. Maar liefst 850 hele eurootjes zitten knus en gezellig in kas.
Dan wordt overgegaan tot de verkiezing van het bestuur. Bij gebrek aan kandidaten die denken dat ze het beter weten/kunnen, blijft het huidige bestuur op post. Het betere communistische regime is er niets tegen.
Na al deze formaliteiten is het tijd voor een vragenronde, alle leden die iets op hun lever hebben liggen of iets van het hart moet, mogen het van de tong laten rollen…
Yves haalt ineens aan dat op het einde van vorig speelseizoen er wel wat is misgelopen om de laatste partij alsnog gespeeld te krijgen en er hing toch wel wat aan vast. Hij vraagt of het bestuur kan ingrijpen bij deze situaties. Er hing toch nog wel wat zwaarte aan vast voor de definitieve uitslag van het clubkampioenschap.
We zijn allen volwassenen onder elkaar en dan moet er inderdaad bij niet kunnen spelen van de partijen toch wel ineens afgesproken kunnen worden. Stijn stelt een uiterste einddatum voor en indien hier overheen gegaan wordt, is het forfait voor allebei. Elk jaar opnieuw gebeurt dit wel meer dan eens. Maar natuurlijk moet er wel een beetje flexibiliteit zijn om eventueel in te halen, maar het moet ook wel van twee kanten komen, er is altijd wel een datum te vinden.
Dan is Yves uitgeklapt, trakteert hij als kampioen zijnde en wordt er geklapt.
De volgende vraag die op tafel wordt gegooid, komt van Bob die vraagt of 17 partijen spelen, doenbaar is. Doordat dit hetzelfde is als vorig speelseizoen moet het wel lukken allemaal.
Immanuel neemt het woord om te zeggen dat hij blij is dat hij opgenomen wordt in de warme familie der dolende koningen en vraagt nog in welke taal er dient genoteerd te worden, daar hij het Nederlands nog steeds aan het leren is. Voor ons is het eender in welke taal er genoteerd wordt, zolang er maar opgeschreven wordt.
Jef P. had een vraagje aan onze penningmeester waar onze centjes naartoe gaan. Stijn antwoordt dat het redelijk gelijk blijft. De grootste uitgave blijken de drankenrondjes te zijn. Met nieuwjaar, de algemene ledenvergadering, het treffen tegen TuSK, … worden er toch wel wat centjes aan den drank besteed.
Jef W. vraagt nogmaals of er voldoende blaadjes zijn tegen 5 september, de dag dat de competitie terug start. Hier wordt nogmaals bevestigend op geantwoord.
Ook vraagt Jef wanneer hij nog eens een barbecue mag meemaken. Zeker nu TuSK er wel een organiseert. Yves laat weten dat de barbecue van TuSK vooral dient als bindingsmiddel tussen de kinderen, hun ouders en de volwassen spelers van de club. Het is om te verbroederen én de 90ste verjaardag van de club te vieren.
De barbecue van de dolers was er steeds een van een vriendengroepje en als de dolende koning meer en meer evolueerde van dit kleine vriendengroepje naar een volwaardige schaakclub, bloedde de idee van de barbecue een beetje dood.
Als initatyves legt onze kampioen het idee op tafel om een uitstap naar Brussel te gidsen. Het is een geweldig idee en we zullen het verder uitwerken, goede initiatieven genoeg, maar meedoen is iets anders, er is vaak genoeg iets georganiseerd zonder dat er veel animo vanuit de leden kwam om ook effectief mee te doen.
Karel zegt vervolgens dat we gewoon een gezellige schaakclub zijn en barbecues niet meteen hoeven. zagen dat er niets gebeurt, maar ook nooit meedoen, dan moet je zelf maar eens iets op tafel gooien.
Vervolgens begint Stijn over de tijdsduur van de partijen, er was reeds op de vorige ledenvergadering aangehaald dat we increment zouden spelen. dit houdt in dat we een tempo hebben van 1u30 maar dat er per zet 30 seconden bijkomen. Vorig speelseizoen hadden we een tempo van anderhalf uur voor veertig zetten en dan één uur knock out. Hiermee konden we ook met de oude, analoge klokken voort. Voor het nieuwe tempo met increment zouden er dan nog wel nieuwe klokken aangekocht moet worden. Bob wil voor de stemmingsronde niet met handopsteken werken, want dat zou psychologisch kunnen werken, hij vraagt om een anonieme stemming, de aanwezige leden kunnen dan door een één of een twee op een papiertje te zetten dan stemmen voor het oude of het nieuwe systeem.
Na het tellen van de briefjes hebben we vier stemmen voor het oude systeem, acht voor het nieuwe tijdsgebruik en twee ongeldige/blanco stemmen. Dus we hebben een vijftal nieuwe klokken nodig voor 1u30 met increment te spelen, dit is stand zeventien op de bruine klokken.
Ondertussen heeft Luc ook al eens de data bekeken. En we spelen de eerste ronde tot 23 januari. De tweede ronde zal dan van eind maart tot 11 juni lopen. Indien er een match is die op deze dag niet gespeeld is, wordt er voor elke match gezien waarom dit is en zal er dan gepast ingegrepen worden door het bestuur.
Hiermee werd de vergadering beëindigd en laafden we ons nog aan het nodige gerstenat…
Dus even nog ter info 5 september 2019 starten we met de competitie, allen worden om 20u00 in café Sint Pieter verwacht, in bijlage vind je de paringen, ik zal deze ook nog op papier meebrengen.
Ook in bijlage vind je de ledenlijst met de gegevens waarover ik beschikte, gelieve de ontbrekende/incorrecte gegevens tegen donderdag via mail of sms aan mij te bezorgen zodat ik ’n actuele lijst kan samenstellen.

vriendelijke schaakgroet
Uw secretaris,
Dries

Uitslag Rapidtoernooi

Waarde schaakmaten,

Hij is weer voorbij die mooie zomer,

We geven hier nog een keertje het nummer met de originele tekst weer.
je zou het niet zeggen nu de temperaturen weer flirten met de 30° … Ik weet het, ik val in herhaling met mijn aanspreking, maar ditmaal gebruik ik het toch maar weer om het einde van de zomercompetitie te benadrukken. We hebben over heel de zomer toch een 18-tal leden mogen verheugen op een potje schaak. Het zomerrapidtoernooi was hiermee wel een doorslaand succes te noemen. Er waren niet altijd evenveel schakers, maar het was dan ook geheel vrijblijvend en vooral voor de lol. En dat laatste heeft elkeen die kwam schaken wel vooral gehad, denk ik toch.
Uit alle gespeelde ronden is één overduidelijke winnaar naar voor gekomen. Luc neemt met een ruime voorsprong de eerste plaats in in de eindrangschikking.
De tweede plaats is dan voor Karel en Jef Wuyts bezet de derde plaats op het podium.
Met slechts één puntje verschil eindigt Philip op plaats vier en Stijn neemt de vijfde plaats in. En dan plaats zes is voor ondergetekende. En Lars staat op lucky number seven.
Dit slechts één puntje boven die felbegeerde 8ste plaats die gedeeld wordt door drie schakers: Peter De Heldt, Peter Wouters en Bob.
Peter Van der Avort eindigt dan op plaats 11, maar eigenlijk is dat dus wel 9.
Yves bezet de 12de plek, Marc Ooms, die gelukkig niet al te veel last heeft van triskaidekafobie, zit op nummer 13.
Sebastiaan staat 14de, Fred 15de, onze voorzitter neemt de 16de positie in en Bart en Kristof sluiten het rijtje af met plaats 17 en 18.
Zo, daarmee heeft elkeen weer een update van wat er zich de afgelopen drie maanden heeft afgespeeld in de club.
Morgen verwelkomen wij jullie dan ook graag massaal voor de algemene ledenvergadering in café Sint Pieter.

Tot schaaks,
Uw secretaris,
Dries

 
De eindrangschikking en alle uitslagen per week vind je ook op pagina Toernooi>Rapid