Ollies Analyse

Onze gewaardeerde huisanalyst Walter heeft nog eens een partij onder de loep genomen. Het gaat om de partij Ad-Peter DH van 26 april. Ad speelde nog eens een partij met de immer spectaculaire Fried Liver. Zo genoemd naar een Italiaanse uitdrukking, “zo dood als een stuk lever”. Zie ook een vroeger bericht op deze blog.

Verslag en uitslagen Rokade Rapid Chess

Onze vier ruiters zijn van hun queeste uit Westerlo weergekeerd.  In het dagboek van Rokade Westerlo staat nu, op een pagina met een ezelsoor: “De Dolende Koningen zijn de dapperste aller ons bekende schakers.”

Fred en Lars waren goed op dreef.  Ze waren in elke partij duidelijk de betere, maar Caïssa had om persoonlijke redenen in dit toernooi andere favorieten, en daardoor liep het voor onze mannen soms al eens mis.
Luc en Bart brachten hun inschrijvingsgeld mee terug door elk met 5/7 2e te worden in hun reeks.
Bekijk het resultaat van hun wedervaren in deze tabel.

Rapid Toernooi Westerlo 31 maart 2018

Beste Houtschuivers,

Op 31 maart 2018 (Paaszaterdag) organiseert rokade Westerlo een rapid toernooi van 14:00 tot 18:00

Het zou leuk zijn mochten we daar een mooie delegatie van onze club kunnen afvaardigen.
Niets te doen die dag? Goesting voor een schaakske ? Ga zeker eens kijken op https://www.rokadewesterlo.be/rapid-chess
Daar vind je alle nuttige informatie omtrent het toernooi.
Ik heb me alvast ingeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Bart Van der Avort

Inschrijven voor onze jubileumuitstap

Hieronder de lijst van ingeschrevenen:

De partij Lars-Manu

Onze menselijke analist Walter heeft de merkwaardige partij tussen Lars en Manu onder de loep genomen, en dit zijn zijn bevindingen:

Uitslagen van 22 februari 2018

Beste medeschakers,
Redelijk wat beweging in de club gisteren. Bijna evenveel supporters als schakers waren aanwezig.
Ikzelf zat te vechten met een duffe kop tegen Matthias en buikgriep waardoor er wel wat ontgaan is wat er op de andere borden gebeurd is.
De Marcen zaten tegenover elkaar om uit te vechten wie de beste Marc van de club was. Marc Ooms weet in deze partij onze voorzitter helemaal te omsingelen en mat is onvermijdelijk.

Voor de verandering eens geen eeuwige 🙂
Karel krijgt Maurits op zijn schaakbord en deze laatste weet het volle punt binnen te halen.
Joan kreeg Ad tegen en hoewel ik een indruk kreeg dat Joan beter leek te staan met een stuk voor tegen een pion, wist Ad me te vertellen nadien dat toen de partij toch nog wel in zijn voordeel stond. Want vanaf dan snoept hij her en der nog wat pionnen en uiteindelijk nog een toren… En hij steekt het volle punt op zak.
En dan moest ik nog knokken voor een puntje te halen tegen Matthias. Enkele kleine foutjes van hem maken dat ik kon toewerken naar de mat, die dus onvermijdelijk bleek.

Tot volgende week voor meer schaak, hopelijk ben ik dan wel wat beter…
Vriendelijke groet
Uw secretaris
Dries

Groep A
Karel    –      Maurits      0-1
Groep B
Marc O.-      Marc W.      1-0
Ad         –      Joan           1-0
Dries     –     Matthias      1-0

Het Olifantengambiet

Een schaakpartij die begint met de zetten 1. e4 e5 2. Pf3 d5 kunnen we klasseren onder het kopje C40, of ook wel onder Damepion-tegengambiet, dat mag ook, of nog, makkelijker voor het geheugen, het Olifantengambiet.

Het watte?

Sommigen zeggen dat het zijn naam te danken heeft aan het feit dat zwart in deze partijen direct het initiatief grijpt en de twee centrumpionnen naar voren duwt als ware het de slagtanden van een chargerende olifant.  En wit wordt dan ook vaak vermorzeld voor hij weet wat er eigenlijk gebeurd is.
Een bescheidener uitleg is dat de loper, het schaakstuk dat wij in het nederlands de loper noemen, dus, in veel talen de olifant genoemd wordt.  En de twee zwarte lopers krijgen in een partij die met de genoemde beginzetten gestart is, een bijzondere kracht toebedeeld.  Jaja, olifantenkracht, okee.

het geheugen

Elephas maximus ludens

Maar de enige juiste uitleg is pas geleden ontdekt door twee onbekende oudheidkundigen uit Oud-Turnhout: Bij een expeditie in de Alpen hebben prof. dr. M. Eauhmz en zijn collega drs. A. V.d. Haute na een decennialange zoektocht een eeuwenoud notitiebiljet gevonden, waarmee een nooit gepubliceerd maar veel doorverteld vermoeden nu onomstotelijk bewezen is.
Netjes getatoeëerd, in de Punische taal, op een gelooid olifantenoor vonden ze daar een schaakpartij met het onderschrift (vertaald:) Hannibal wint met zwart alle partijen die beginnen met 1. e4 e5 2. Pf3 d5

Dichter bij huis blijkt ook dat, als men leert het beest te besturen, er wel wat overwinningen mee te halen zijn.  Vraag maar aan ons aller vriend Ollie:

2…d5! zeg ik u 2…d5 begot!

Een mysterieuze tweeling

Een mooie combinatie

“Het heelal zit vol mysteries,” zei [wiki]Stephen Hawking[/wiki] “en dat komt in de eerste plaats doordat het schaakspel er deel van uitmaakt”.
Sir Stephen werkt nog steeds aan een sluitend bewijs voor deze stelling, maar er is enorm veel materiaal om dit vermoeden te staven.
Neem nu het geval van de Poolse Toren pakt b2.

Het advies van Rinck ten spijt waren er wel pogingen om uitgaande van deze stelling een probleem te componeren. Hier ziet u bijvoorbeeld een zeer verdienstelijke poging van niemand minder dan [wiki]Jan Timman[/wiki]:

De partij in zijn geheel werd voor het eerst gepubliceerd in februari 1936 in een Spaans tijdschrift en becommentarieerd door [wiki]Capablanca[/wiki]. Het was een beetje een eigenaardige publicatie: Hij behandelde de partij met een uitvoerige analyse tot aan de 17de zet, en vond de rest – ook de schitterende combinatie – nauwelijks de moeite waard.

 

Het mysterie

Veel minder bekend maar minstens even interessant, is het feit dat deze combinatie al eerder voorgekomen is.  En waarom wordt er zo geheimzinnig over gedaan?
Antoni Wojciechowski (1905-1938) was de kampioen van Poznan, Polen.  Hij won partijen tegen Spielmann, Najdorf en speelde remise tegen Rubinstein.  Zijn vriend Boleslaw Rozanski schreef over hem: “Wojciechowski was een arm man met een zwakke gezondheid, en in januari 1938 stierf hij door een longontsteking.  Arme mensen hadden weinig kansen in die tijd.  Er was geen gezondheidszorg, het was in de jaren voor de oorlog, Polen was een zeer arm land.  Veel getalenteerde mensen hebben een roemloos einde gekend doordat ze geen enkele steun van de overheid kregen om carrière te maken.  Wojciechowski was een groot talent met een zeer aanvallende stijl en met een uitzonderlijk oog voor combinaties.”

In zijn – overigens zeer interessante schaakrubriek – beschrijft [wiki]Tim Krabbé[/wiki] dat hij dusdaning verwonderd was toen hij een diagram van die stelling aantrof met daarbij de namen van tweee Poolse spelers, dat hij een zoektocht begon naar de betreffende partij. En tijdens die zoektocht blijkt dat er bij heel wat schaakjournalisten scepsis heerst over de authenticiteit van de Poolse partij. Maar Krabbé is overtuigd dat de partij werkelijk gespeeld is en hij wordt gesterkt in zijn overtuiging als Rozanski, die destijds ooggetuige van de match was, verklaart dat de partij heel wat opschudding heeft veroorzaakt toen ze in de “Dziennik Poznanski” gepubliceerd werd. Als Krabbé die publicatie te pakken zou kunnen krijgen, zou hij eindelijk harde bewijzen hebben.
Dat was in oktober 53. En daar bleef het bij. Tot 1985. Krabbé heeft de zaak nooit kunnen vergeten. Hij is ondertussen een vermogend man geworden en looft een fortuin uit voor degene die toch minstens een fotokopie van de publicatie kan tonen. En daar blijft het dan weer bij. Op geen enkele manier heeft Krabbé met overtuigende bewijzen voor zijn Poolse vrienden kunnen komen. En zo gaan de Spanjaarden, al zij het geheel toevallig, met de eer lopen. Die partij wordt zelfs al in augustus 34 in het Belgische l’Echiquier afgedrukt. En in december 34 werd het in de Wiener Schachzeitung gepubliceerd, dat ook abonnees had in Poznan. Mogelijks kwam er wel eens een vriend van Wojciechowski op de club met die krant in zijn hand: “Kijk Antoni, een Spanjaard heeft jouw combinatie van enkele jaren geleden gepikt!”

Puzzelhoekje

Onze puzzelexpert Stijn, die op dit moment op schaaksite lichess 14159 puzzels heeft opgelost, kwam met het idee om een puzzelhoekje te installeren op de site.  En inderdaad, waarom staat er dat niet al lang op?  Onder het kopje Speelhoekje hebben we nu dus ook een Puzzelhoekje, en het is de bedoeling dat daar allerlei puzzels, schaakcuriosa, bijzonder mooie of opmerkelijke zetten en partijen die op onze leden indruk gemaakt hebben, verzameld komen.  Aan de rechterkant is er een formuliertje waarin je je vondsten kan doorsturen.  Stijn heeft zelf de eerste drie geleverd, en ik heb er zelf nog eentje bij gedaan.

Vijftiende verjaardag

15de verjaardag

 

Beste medeschakers,

Zoals sommigen onder jullie al wel weten is er een reden tot vieren in de club.  Neen niet het 10-jarig voorzitterschap van Marc, maar wel het 15-jarig bestaan van De Dolende Koning!
Beiden zijn natuurlijk wel reden om íets te doen.

Wij stellen voor dat jullie allen 12 mei 2018 even vrijhouden in jullie agenda. We gaan met z’n allen op uitstap naar de stad van de 7 schaken!
We zullen ’s morgens de bus richting ’t Stad nemen om aldaar het Red Star Line Museum te bezoeken en aansluitend eventjes te stoppen bij het Mas.  Nadien wordt er halt gehouden bij Las Mañas om de innerlijke mens te sterken.
Verdere details worden nog tijdig meegedeeld, maar laat even al weten bij het bestuur indien jullie interesse mochten hebben!

Vriendelijke groeten,

Dries

 

Brabo en de Zeven Schaken

In 1414 was er voor het eerst sprake van een Breboen (Brabo) en Drunoen (van truwant of rover) Antigoon. Een zekere Hennen van Merchtenen bracht een erg verward verhaal. De opvallendste elementen eruit waren het tweegevecht tussen Breboen, een ridder in dienst van Julius Ceasar, en Drunoen, die tol eiste op de Schelde. Er werd niet expliciet gezegd dat Drunoen een reus was. Opvallend was ook dat Breboen niet de hand van Drunoen afhakte, maar zijn hoofd.

In 1471, in de kroniek van Willem van Berchem, kanunnik te Nijmegem, werd voor het eerst gewag gemaakt van een versie waarbij Hantwerpia, dit is een samenvoeging van de woorden ‘hand’ en ‘werpen’ (Antwerpen), een rol speelde. Volgens deze tekst hakte Brabo Silvius de reus Antigoon de hand af.

Rond 1512 bracht Jean Lemaire des Belges een versie waarin het Zwaanverhaal verweven werd met de oudere legenden. Volgens Jean Lemaire was Silvius Brabo een vriend van Julius Ceasar. Brabo nam deel aan de verovering van Gallië. In Kleef ontmoette hij Ceasar, die er uitrustte na de zware veldslagen. Brabo verveelde zich en ging op jacht. Op een rivier zag hij een zwaan die een bootje voortsleepte. Hij sprong erop en kwam uit aan het kasteel waar Swane, de zuster van Ceasar en weduwe van de koning van Tongeren, opgesloten zat.

Op naar het kasteel Swane

Op naar het kasteel Swane

Hij huwde haar en kreeg van Ceasar als huwelijksgeschenk het land tussen de Oostzee en het land van de Nerviërs. Zo werd Brabo de eerste hertog van de streek die men naar hem Brabant noemde.

Aan de oevers van de Schelde leefden in die tijd de oude Belgen van visvangst en handel. Tot de reus Druwoen Antigoon er zich vestigde. Hij bouwde een kasteel en hief tol op alle goederen die langs de Schelde werden vervoerd. Eerst waren zijn eisen billijk, maar later wilde hij de helft van elke scheepslading. Wie niet toestemde werd meteen de hand afgehakt. En dat overkwam ook enkele mannen van Brabo.

 

Antigoon en enkele handelaars

Antigoon en enkele handelaars

Brabo ging de reus opzoeken en ontmoette op zijn tocht zeven trouwlustige jongelingen die de reus wilden verslaan. Daarna zouden ze kunnen trouwen. Aan boord van hun schip vervoerden ze dierenhuiden. Terwijl de reus de vachten aan het tellen was, haalden de jongelingen hun kruisbogen te voorschijn. Aleyns, Bode en Hoboken mikten op de hals. De reus reageerde woedend, maar Volkaert en Paepe schoten ieder een pijl recht in de ogen van de reus. Willmaers en Impegem troffen daarop de halsslagader. Het bloed spoot rond. Brabo hakte de hand af en wierp ze in de Schelde.

wapenschild met schaakbord

wapenschild met schaakbord op mijn linker kleine teen

Antwerpen was verlost van zijn tiran en de naam zou voor eeuwig herinneren aan Brabo’s handworp. De zeven dappere jongelingen werden de stamvaders van de belangrijkste families in Antwerpen, en bekleedden er de hoogste stedelijke functies. Ze zijn nu bekend als de Zeven Schaken, omdat in hun familiewapen een schaakbord afgebeeld staat.

En Brabo? Hij ging samen met Julius Ceasar terug naar Rome. De beide vrienden waren beter in Antwerpen gebleven, want eenmaal in Rome aangekomen werden ze door Brutus en de andere samenzweerders vermoord.

Uit dit alles blijkt dat de Antwerpse sage werd opgebouwd met elementen uit de mythologie en de geschiedenis, aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Wellicht herinnert de figuur van Antigoon aan één of andere machtige heer die zich nabij de Schelde ophield, er tol hief en zich door zijn handelingen zo gehaat maakte, dat hij in de volksverbeelding als een woeste, ongenadige reus is blijven voortleven.

Een woeste Antigoon

Een woeste Antigoon